SESAM 2022

Letošní portfolio odborných akcí ve středomořských zemích jsme rozšířili také o kongres Society for Simulation in Europe, který probíhal 15. - 17. června ve španělské Seville. Přesuňte se s námi na chvíli do města, ze kterého na začátku 16. století vyplouvaly první lodě do tehdejšího "Nového světa".

Letošní kongres Society for Simulation in Europe ve španělské Seville navštívilo cca 750 delegátů. Na kongresu proběhlo mimo jiné 9 key notes prezentací a 42 workshopů, což v celkovém součtu s dalším programem tvořilo celkem 112 hodin odborného sdělení. Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a zároveň portál AKUTNĚ.CZ zde reprezentovali: doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., MUDr. Tereza Vafková, MUDr. Tamara Skříšovská, MUDr. Matěj Anton a MUDr. Daniel Barvík. V následujících řádcích vás provedeme aktivními sděleními tohoto týmu, i zajímavými přednáškami a workshopy, kterých se zúčastnili.

Kongres svou key note přednáškou otevřela Cecilia Berlin. Ve svém sdělení s názvem „The stakeholders of workplace design change: why they matter and how to find them“ se věnovala všeobecně designu pracovního procesu a zejména poté lidskému faktoru a jeho chybám. Kromě toho představila nástroj s názvem CHAI – Change Agent Infrastructure, který je vhodný k pochopení a úpravě pracovních procesů nejen ve zdravotnictví a vzdělávání. Během prvního dne konference se zde rovněž hovořilo o výuce první pomoci a také gynekologie a porodnictví v Simulačním centru LF MU. S tématy „New approach in First aid undergraduate training“ a poté „Establishing Student as Teacher programme for First aid undergraduate training“ vystoupila MUDr. Tereza Vafková. Téma „Curriculum development for pregraduate education of obstetrics and gynaecology“ poté představil MUDr. Matěj Anton. Oba přednášející se následně i bohatě zapojili do probíhající panelové diskuze v rámci bloku "Faculty  and curiculum development". Následoval jeden z workshopů, jehož autorem byl Walter Eppich: „Telling a Compelling Story to Publish your Ideas and Research:Acadenic Writing“. Workshop ukazoval, jak napsat článek tak, aby byl snadno uchopitelný pro editora i potencionálního čtenáře. Walter nám ukázal jeden z jeho článků před a po absolvováním podobného workshopu. Rozdíl byl jednoznačný. Jeho text po úpravách byl snadno čitelný, hned v úvodu ukázal, jaký problém je řešený, kde se nachází vědomostní mezera a proč je důležité tuto vědomostní mezeru zacelit (problem- gap- hook). Mezitím proběhl také workshop Jose Maestre o konceptu „Circle Up“, který převádí koncept briefingu a debriefingu, důvěrně známého ze simulací, do každodenního klinického života. Jde o systém vzájemné podpory, budování psychologické odolnosti pracovníků ve zdravotnictví s efektem zvýšení bezpečnosti péče o pacienty. Další velmi zajímavý příspěvek přednesli porodník Oscar Martinez Perez a porodní asistentka Rita Salvador Lopez z Puerta de Hierro University Hospital. Týkal se vzniku a výsledků pracovní skupiny, která si dala za úkol eliminovat porodní traumatizmus brachiálního plexu novorozence, ke kterému dochází nesprávnou asistencí za porodu při dystokii ramen. Pracovní skupina zavedla systém vzdělávání pomocí praktického výcviku s velmi dobrými výsledky.

Ani druhý den konference v Seville tým LF MU nezahálel a odprezentoval další dvě sdělení. MUDr. Tamara Skříšovská přednesla short communication na téma "Digging deeper into ths medical errors" a doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. odprezentovala příspěvek "First-year of High-fidelity simulations in postgraduate training in a new Simulation Centre". Obě sdělení vycházela z postgraduálních kurzů, které v Simulačním centru LF MU již déle než rok můžete absolvovat. Key note přednášku tohoto dne přednesla Hege Ersdal na téma „Data-driven quality improvement - adjusting simulations to address gaps in clincal care. Safer Births at scale“. Ve svém sdělení představila více než 10 let trvající projekt na podporu rodiček a novorozenců v Tanzánii. Také vysvětlila, proč pouhý simulační trénink mimo prostředí porodnice nemusí pro změnu praxe stačit, ačkoliv byl sám o sobě velmi úspěšný. Workshop o metodice SitBox spočíval v představení tohoto doplňku k high-fidelity simulaci. Situační Box je koncept krátkého příběhu doplněného obrazovou nebo zvukovou dokumentací, který se týká navazující simulace. Každý box zahrnuje dvě až tři obecné otázky, které podněcují studenty v rozhodovacím procesu ještě před samotnou simulací. Pro naše potřeby by se SitBox dal využít např. v rámci domácí přípravy na kurzy. Workshop Prashanta Kumara s názvem „Co-debriefing in interprofessional simulation-based education interactive workshop“ nás seznámil s benefity a výzvami v interprofesionálním sestavení debriefingu. Jednou z hlavních take-home messages během diskuze bylo, že interprofesionální debriefing začíná už interprofesionální tvorbou scénáře a protokolu simulace.

Třetí den pokračoval druhým workshopem Waltera Eppicha s názvem „Thinking qualitatively about educational research“. Zde vysvětlil, jak lze podle něj uchopit kvalitativně výzkum v simulační medicíně. Optimálně tedy tak, abychom danou problematiku pochopili, a ne pouze zadali do čísel, jak jsme na to zvyklí z kvantitativního přístupu. Také zmínil, jakou by měl mít text strukturu a co on, jako editor nejvíce oceňuje v hodnocených článcích. Díky množství zajímavých a podnětných sdělení celé tři dny kongresu utekly jako voda.

Na závěr byl představen termín a místo konference SESAM v dalším roce. Sejdeme se 14. – 16. června 2023 v portugalském Lisabonu!


30. 6. 2022
Zpět