MUDr. Daniel Barvík


MUDr. Daniel Barvík

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU Ústav simulační medicíny

Rok ukončení studia: 2022

daniel.barvik@gmail.com