Reportáž z 11. ročníku Kurzu urgentní medicíny

Pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity proběhl dne 23. 4. 2022 již 11. ročník tradičního Kurzu urgentní medicíny. I v letošním roce byla kapacita naplněna během několika desítek minut. Netradiční byl zhuštěný jednodenní formát uvozený pre-learningem, který si studenti včetně krátkého testu prostudovali předem.

Na slavnostním zahájení moderovaném dr. Romanem Kulou postupně pohovořili děkan LF MU prof. Repko, přednosta KDAR a ÚSM prof. Štourač, za ARK FN USA dr. Dadák, za KARIM FN Brno dr. Hudec, čerstvá držitelka Zlatého záchranářského kříže a lékařka ZZS JmK a KDAR FN Brno dr. Richtrová, členka vedení portálu AKUTNĚ.CZ dr. Harazim, členka SR NF AKUTNĚ.CZ dr. Smékalová a předsedkyně Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM dr. Klincová. Všichni vzpomínali na předchozí ročníky kurzu, který mnozí absolvovali ještě jako studenti, dále vyzdvihli význam simulací v medicíně, připomněli 15. narozeniny portálu AKUTNĚ.CZ a dr. Richtrová přidala příběh zásahu, za který byla se svojí posádkou oceněna.

Bezprostředně po slavnostním zahájení se lektoři ze všech anesteziologicko-resuscitačních pracovišť LF MU a účastníci kurzu rozešli na svá stanoviště rozmístěná po moderní budově Simulačního centra LF MU. Kurz byl tematicky rozdělen na dva velké logicky navazující bloky, kdy se dopolední věnoval základnímu přístupu ke kriticky nemocnému pacientovi z pohledu doporučení Evropské resuscitační rady. Účastníci si prošli vším, od základů laické první pomoci až po řešení pneumotoraxu.  Po obědové pauze navazoval blok poskytování bezprostřední pomoci ve specifickém prostředí a za použití pokročilých postupů a pomůcek. Stanoviště věnující se sanitnímu vozu, vyproštění z vozidla a použití fixačních prostředků byla v gesci lékařů a záchranářů ZZS JmK. Na porod dohlíželi lékaři gynekologicko-porodnického pracoviště. Náhlé stavy v ambulanci stomatologa lektorovala dr. Šafářová, lékařka KÚČOCH FN Brno. Situací na urgentním příjmu se ujala dr. Truksová. Velmi specifickým prostředím se stala toaleta Simulačního centra, kde správným postupem dle zásad ALS provázel dr. Dadák z ARK FN USA.

Jakkoliv vítězi byli všichni zúčastnění, protože vědomosti, dovednosti a zážitky jim již nikdo nevezme, přesto tým ve složení: Romana Opatřilová, Miroslava Vytlačilová a Jiří Klinkovský zvítězil v tradiční soutěži o Cenu Jiřího Korbičky, která je věnována památce našeho vzácného a tragicky zesnulého kolegy spjatého s Kurzem urgentní medicíny. V letošním roce bylo soutěžní stanoviště věnováno dušení a bylo poprvé hodnoceno pomocí objektivní strukturované klinické evaluace (OSCE). Rozdíly mezi výkony jednotlivých tříčlenných týmů byly nepatrné, a i proto nám bylo OSCE nezbytným a užitečným pomocníkem.

Poděkování patří všem organizátorům z řad studentů i lékařů portálu AKUTNĚ.CZ a také všem lektorům, kteří vytvořili podnětné prostředí vhodné pro vzdělávání. Bez jejich pomoci a obětavé práce by uspořádat kurz v této kvalitě nebylo zhola možné.

KUM 2022 z pohledu studenta:

Dne 23.4. se uskutečnil již 11. ročník Kurzu urgentní medicíny, který se odehrál na půdě Masarykovy univerzity v prostorách nového Simulačního centra. To se během ranních hodin naplnilo nejdříve lektory a dobrovolníky a posléze 48 účastníky. Proběhlo oficiální zahájení, které skvěle odmoderoval MUDr. Roman Kula, a poté se účastníci rozdělili do 8 skupinek a kurz nabral ty správné intenzivní obrátky.
Dopolední část kurzu se nesla v duchu nácviků praktických dovedností a opakování teoretických znalostní. Odpoledne se už vše přeneslo do scén jak vystřižených ze života, avšak stále na půdě SIMU. Reálně ale nanečisto si účastníci mohli vyzkoušet např. zásah u autonehody. Na závěr dne proběhla soutěž o Cenu Jiřího Korbičky.
Jedním z vítězů zmiňované soutěže byl student Jirka, ten absolvování KUM popisuje takto: „Na kurzu se mi velice líbilo. Byla to jedinečná příležitost, díky které jsem získal spoustu dovedností a znalostí pro mě nových a zopakoval jsem si ty staré. To vše v jedinečných prostorách SIMU s jedinečnými vstřícnými lektory z řad studentů i lékařů, kterým bych chtěl za jejich ochotu a čas moc poděkovat.“
Další absolventky kurzu, se kterými jsem měla možnost mluvit, říkají o kurzu: „KUM byl pro nás skvělý zážitek. Celý den byl naplněný mnoha praktickými dovednostmi, ke kterým se nám ne vždy během výuky podaří dostat. Velice oceňujeme simulace, které byly velmi věrohodné. Obzvlášť simulace autonehody a porodu byla pro nás velmi skvělou zkušeností, ze které můžeme čerpat do budoucna.“
Kurz urgentní medicíny dle slov účastníku byl tedy v mnohém velmi přínosný a celému organizačnímu týmu – všem lékařům, dobrovolníkům a ostatním patří velké díky.

Reportáž připravili Petr Štourač a Anna Černohorská.

 


23. 4. 2022 ... sejdeme se na KUM 2023
KUM
reportáž
Zpět