Advanced Trauma Life Support


Na celosvětové mortalitě se trauma podílí 10 procenty, tedy zhruba 5 miliony obětí každý rok. A očekává se nárůst tohoto trendu. Snížit jej naopak může dobrá organizace péče o zraněné zejména v akutní fázi. Systematizovat a vylepšit tuto složku péče se již od roku 1978 snaží svým Advanced Trauma Life Support protokolem American College of Surgeons. Interaktivní algoritmus přibližuje využití protokolu ATLS v přednemocniční péči a na urgentním příjmu až po transport na operační sál. Popisuje základní schéma vyšetření, zajištění a terapie traumatizovaných pacientů.

2020
ATLS
trauma
trauma centrum
reassessment
Zveřejněno: 8.5.2020

Recenze

doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.
zástupce přednosty pro vzdělávání, Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Jde o dobře dokumentovanou interaktivní kazuistiku s rozborem případu úrazového nemocného, který utrpěl vysokoenergetické poranění. Diagnostika a resuscitační péče je analyzována od přednemocniční fáze až po vysoce specializovanou péči na oddělení urgentního příjmu, která seznámí čtenáře se základními aspekty péče o úrazového nemocného. Umožní tak vnímat celou problematiku v širším klinickém kontextu a pochopit jednotlivé souvislosti. Základem úspěšného managementu je v tomto případě dodržování zásad ATLS protokolu na místě úrazu a dále správné vyhodnocení třídění a rozhodnutí o dalším správném směřování pacienta. V přednemocniční i časné nemocniční fázi je nezbytné postupovat podle ABCDE postupu se základními klinickými a paraklinickými vyšetřeními. Novinkou je zavedení antifibrinolytické terapie v přednemocniční péči u nemocných s podezřením na úrazového krvácení. V rámci zajištění nemocného v nemocniční fázi je nezbytné zaměřit se na diagnostiku a léčbu dutinového krvácení, které je jednou ze základních příčin preventabilního úmrtí těchto nemocných. Pokud je pacient stabilní, má i při prokázaném dutinovém krvácení své místo CT vyšetření, které dokáže přesně diagnostikovat i poranění retroperitonea a poranění dutých orgánů. Vyšetření stavu koagulace viskoelastickými metodami (ROTEM) je ukázka moderního přístupu k úrazovým pacientům. Jejich přínos spočívá v možnosti cílené terapie pacientů. U hemodynamicky nestabilního zraněného ale nadále jasnou prioritou zůstává aktivace a podání masivního transfúzního protokolu a chirurgická zástava krvácení – damage control surgery.

Zdroje

Advanced Trauma Life Support: ATLS Student Course Manual. 9. Chicago, Illinois, USA: American College of Surgeons, Committee on Trauma, 2012, 366 s. ISBN 1880696029.

Advanced Trauma Life Support. American College of Surgeons [online]. Chicago, Illinois, USA: American College of Surgeons, c1996-2020 [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.facs.org/quality-programs/trauma/atls

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy