doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.


doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

zástupce přednosty pro vzdělávání, Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

subrt@akutne.cz


Algoritmy

Recenzent