Anestezie u pacienta s ICD/KS


Pacienti s implantovaným kardioverter-defibrilátorem (ICD) nebo pacemakerem (PM) vykazují během perioperační péče zvýšené riziko komplikací a zároveň vyžadují některé specifické postupy. Pacientů s těmito zařízeními přibývá, a proto je důležité, abychom zvyšovali povědomí o jejich potřebách.

 
2024
ICD
perioperační péče
ventrikulární tachykardie
kardiostimulátor
pacemaker
arytmie
anestezie
pooperační péče,
Zveřejněno: 1.6.2024

Recenze

MUDr. Marcela Bílská
Lékařka, Klinika anesteziologie, intenzivní a perioperační péče, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Díky neustálému pokroku kardiologických metod se dnes setkáváme s pacienty se zavedeným kardiostimulátorem a/nebo defibrilátorem stále častěji, na což musíme být jako anesteziologové připraveni. Pokud se jedná o elektivní výkon, máme možnost konzultace s kardiologem nebo technikem, který se postará o kontrolu přístroje, úpravu jeho nastavení k výkonu a doporučí nám optimální postup. Mnohdy se ale setkáme s pacientem indikovaným k akutnímu výkonu, kdy máme ohledně přístroje k dispozici pouze minimum informací a je na nás, abychom si důležitá fakta dohledali a zajistili tak bezpečný průběh operačního výkonu. Obě tyto skutečnosti autoři tohoto algoritmu reflektovali a nabízejí nám praktický postup, jak přistupovat k pacientovi s kardiostimulátorem/defibrilátorem v každodenní praxi. Kromě přípravy pacienta k elektivnímu i akutnímu výkonu se zabývají nejen řešením již nastalých komplikací, ale doporučují také opatření k jejich prevenci. Autoři neopomínají ani úpravy postupu při pronační poloze. Tento algoritmus je skvělým pomocníkem pro každého anesteziologa, který si bude chtít osvěžit správný postup při péči o tyto pacienty, ať už ve službě ve tři ráno nebo v přípravě na atestační zkoušku.

Zdroje

ČERNÝ, V. Perioperační management u pacientů s kardiostimulátorem. Anest. intenziv. Med. 2016, roč. 27, č. 4, s. 271–274.

FLASSIKOVÁ, Z., ČÍKOVÁ, A. a GEBHARDTOVÁ, A., et al. Perioperačná starostlivosť o pacienta s implantovaným kardiostimulátorom alebo kardioverter defibrilátorom. Anestéziol. intenzívna med. 2013, roč. 2, č. 1, s. 13–16.

 

Výukové cíle

1. Student popíše specifika péče o pacienta s IED na operačním sále.
2. Student vyjmenuje klíčové anamnestické údaje a informace o IED v rámci předoperační přípravy a předanestetického vyšetření.
3. Student zná nejčastější peroperační komplikace spojené s IED a zná jejich řešení.

Klíčové body

1. Základem předoperační přípravy je identifikace pacienta s IED a určení míry závislosti na přístroji.
2. Při nutnosti elektrokauterizace volíme preferenčně bipolární variantu.
3. Při použití elektrod externí stimulace je třeba umístit je do dostatečné vzdálenosti od IED.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy