SESAM Lisabon 2023

V kongresovém centru v Lisabonu nás přivítal prezident SESAMu Francisco Maio Matos. Poděkoval scientific comitee za organizaci kongresu, organizátorům a účastníkům- opakovaně zaznělo, že SESAM a jeho annual meeting je především o setkávání lidí a vytvoření komunity, nikoliv pouze o odborné stránce kongresu. Letos poprvé navštíví kongres více než 1000 delegátů z 51 zemí, včetně 32 delegátů z Ukrajini, kteří jsou pozvanými hosty společnosti. 

 

Tři kongresové dny nábídly možnost navštívit odborná sdělení ve formě key notes či hot topic přednášek, získat nové zkušenosti na tématických workshopech.V rámci konference proběhl  workshop vedený kolektivem lektorů SIMU (prof Štourač, doc. Kosinová, dr. Vafková a dr. Barvík) s názvem Student as a Teacher Programme for First Aid Simulation-based Education- kde představili unikátní program vzdělávání studentských lektorů k výuce první pomoci.

Další aktivní účast představovala vyzvaná přednáška dr. Skříšovské- Ta posluchače seznámila s výsledky na simulacích založené studie, která se zabývala efektivitou ventilace během kardiopulmonální resuscitace u dětí. Dr. Skříšovská se rovněž na další 2 roky stala viceprezidentkou společnosti SESAM.

Jeden z paralelních workshopů byl věnován tématům výzkumu, spojeného se simulacemi (SiRen), který by jistě neměl vynechat nikdo, kdo plánuje v tomto spefickém oboru publikovat. Další workshopy byly věnované technikám debriefingu, nebo tvorbě simulačních scénářů a vzdělávacího kurikula či zapojení virtuální reality.

Zajímavý byl pro mě workshop vedení rozhovorů za účelem výzkumu- metoda, která je ve světě simulační medicíny hojně používaná a u nás zdá se prozatím nedoceňena.

Závěr kongresu Společnosti pro simulaci v Evropě (SESAM) v Lisabonu patřil převzetí plné akreditace Simulačního cetra Masarykovy univerzity (SIMU). Tomuto slavnostnímu aktu předcházela téměř dvouroční příprava. Akreditace je primárně zaměřená na správnou metodiku výuky a sledování výukových cílů a má za cíl návodnými otázkami při vyplňování požadovaných dokumentů nejen zabezpečit, že vše probíhá podle stanovených standardů, ale rovněž návést management ke zlepšení kvality výuky a každodenního chodu simulačního centra. Vyplňování dokumentů, nutných pro akreditaci, bylo komplexní, neboť SIMU nemá svou velikostí a vybavěním v Evropě obdoby. Bylo nutné například detailně popsat rozlohy všech místností a dostupného vybavení, výukových aktivit, doložit odbornost lektorů, nebo úvést, jakým způsobem SIMU reflektuje potřeby studentů. 

Přijetí certifikátu o akreditaci tak bylo krásnou symbolickou tečkou, každodenní úsilí mimořádných lidí a důkazem,že v tomto ohledu máme být na co hrdí.

 


29. 6. 2023
SESAM
simulační medicína
Zpět