Úraz na sjezdovce


Horská služba ČR ročně vyjíždí k více než 6000 zásahům. Přibližně polovinu nehod má na svědomí právě sjezdové lyžování. Nejčastějšími úrazy pak jsou poranění kloubu, zhmoždění a zlomeniny. V našem algoritmu si vyzkoušíte, jak postupovat při úrazu na sjezdovce jako laik, jak probíhá přednemocniční a posléze nemocniční péče.

2015
lyžování
úraz
horská služba
Zveřejněno: 8.4.2015

Recenze

MUDr. Jana Kubalová
Náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání, Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

Úraz na sjezdovce má svoje specifika. Obvykle se jedná o úrazy na horách, kde dostupnost profesionálních zdravotnických složek je obtížnější a i podmínky pro ošetření a transport jsou složitější. Interaktivní výukový algoritmus „úraz na sjezdovce“ je skvělou ukázkou komplexního řešení situace od laické první pomoci po definitivní ošetření v nemocnici. Kolektiv autorů předkládá ucelené rozhodovací schéma, kde představuje nejdůležitější rozhodovací křižovatky na cestě ke správnému ošetření pacienta a nezapomíná ani na důležitost zajištění bezpečnosti zachránců při ošetřování zraněného na sjezdovce. Nesprávné odpovědi jsou pečlivě zpracované a upozorňují na nejčastější chyby a podcenění situace při řešení této události. Význam interaktivního algoritmu spočívá hlavně v možnosti naučit se rozhodovat a to na jakékoliv úrovni - od laického zachránce po anesteziologa hodnotícího stav pacienta a jeho riziko anestezie. Určitě bych se přimlouvala za víc takových algoritmů i u těžších stavů spojených např. s bezvědomím. Někdy je rozhodnutí s omezenými prostředky v nestandardní situaci složitější, než s úplným vyšetřovacím komplementem.

Zdroje

POKORNÝ V. akol.: Traumatologie. TRITON 2002. 307s. ISBN 80-7254-277-X

Dobiáš V, Bulíková T, Herman P. Prednemocničná urgentná medicína. Osveta 2012. 737. ISBN 9788080633875

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Sportovní úrazy

Algoritmy