Kraniocerebrální trauma


Kraniocerebrální trauma je nejzávažnější skupina poranění, která je spojena s vysokou úmrtností a těžkými trvalými následky. V současné době stoupá četnost poranění mozku a lebky, často se vyskytují jako součást polytraumat. V našem algoritmu se seznámíte s přímým akutním poraněním mozku a jeho léčbou.

2015
mozkový edém
intrakraniální tlak
ICP čidlo
manitol
TIVA
Zveřejněno: 3.1.2015

Recenze

MUDr. Karel Svoboda
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Předkládaný výukový rozhodovací algoritmus  nás postupně staví před jednotlivé problémy, které je nutno řešit u pacienta s KCT. Velmi oceňuji, že po zodpovězení každé otázky autoři uvedený postup komentují a vysvětlují proč byl, anebo nebyl správný. Toto, spolu s „reálností“ situace, jistě vede k daleko lepšímu zapamatování správného řešení problému. Správný postup v péči o pacienta s KCT od samého počátku je nesmírně důležitý pro dobrý výsledný outcome, neboť  čím více chyb se dopustíme, tím více ireverzibilních změn v mozkové tkáni nastane. Samozřejmě dalším stěžejním faktorem je čas. Zde hraje záchranný tým spolu s intenzivisty na urgentním příjmu zásadní roli a je zcela nezbytné, aby každý lékař, který se s takovým pacientem může setkat, měl správné algoritmy pevně zažité. Výukový algoritmus tedy považuji za přehledně zpracovaný a velmi edukativní.

Zdroje

SMRČKA, Martin. Poranění mozku. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-820-2

NÁHLOVSKÝ, Jiří. Neurotraumatologie. Neurologie pro praxi, 2003, Roč. 4, č. 6, s. 288-289. ISSN: cnb000991418

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy