Crush syndrom


Crush syndróm - syndróm zo zavalenia, je stav spôsobený masívnym stlačením mäkkých tkanív, predovšetkým svalov, sprevádzaný ich rozpadom  - rabdomyolýzou, opuchmi končatín a rizikom hyperkalémie. Z rozpadnutých svalov sa uvoľňuje myoglobín, ktorý môže spôsobiť rozsiahle poškodenie obličiek a vyvolať akútne renálne zlyhanie. Tento algoritmus popisuje postup starostlivosti o zavaleného pacienta od laickej prvej pomoci až po celý jeho osud v nemocnici.

2016
Crush syndrom
myoglobinurie
hyperkalémie
Zveřejněno: 28.4.2016

Recenze

MUDr. Pavel Mach, Ph.D.
Primář, Klinika úrazové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

Drtivá poranění jsou poměrně častá a závažná a zavedení správné léčby je rozhodující pro dobrý výsledek  jejich léčení. Tento algoritmus uvádí průběh typického úrazu od jeho počátku na místě zranění. Již první kroky navádějí řešitele ke správnému postupu léčby a k úvahám o možných komplikacích. Rozhodnutí o dalším postupu jsou v jednotlivých krocích výstižně uvedena. Při řešení se uvádí nejen "na první pohled zřejmé" kroky, ale současně je řešitel veden i k rozvaze o celkovém stavu pacienta a je kladen důraz na prevenci možných komplikací při nevhodném postupu. Je kladen důraz na využití všech moderních léčebných postupů. Po správném vyřešení získá řešitel náhled na komplexnost daného typu závažného poranění. To je neocenitelná výhoda při skutečném kontaktu s takovouto situací.

Zdroje

WOLFSON, Allan. Clinical practice of emergency medicine. 5. vyd. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 1860 s. ISBN 978-0-7817-8943-1

DOBIÁŠ, Viliam. Prednemocničná urgentná medicína.  2. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, spol. s.r.o., 2012. 734 s. ISBN 978-80-8063-387-5

ŠEVČÍK, Pavel. Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha : Galén, 2014. 1196 s. ISBN 978-80-7492-066-0

Neurologie pro praxi: Rabdomyolýza, c.2015 (cit. 2015-10-18). Dostupné na :  http://www.neurologiepropraxi.cz/artkey/neu-201204-0006_Rhabdomyolyza.php

Internimedicina : Zvýšená hladina kreatinkinázy, 2012; 14(8 a 9): 322–326. Dostupné na: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/09/07.pdf

Solen : REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY Syndróm zmliaždenia tkanív – rabdomyolýza, 2006, roč. 3(5): 262–263. Dostupné na: http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1456&magazine_id=1

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Crush syndrom

Algoritmy