Penetrující poranění oka


Oční traumata jsou jednou z příčin náhlé slepoty. I nepatrné porušení integrity bulbu může mít dalekosáhlé následky. Mechanické poranění oka můžeme dělit na uzavřené (kontuze, lamelární lacerace) a otevřené (penetrace, perforace). V případě penetrujícího poranění oka se jedná o porušení korneosklerální stěny bulbu v plné tloušťce. Řeší se chirurgicky, čímž se předpokládá nutnost anestezie. Anesteziologie v očním lékařství má několik specifik, na které by měl anesteziolog myslet.
Tento algoritmus se snaží nastínit základní zásady péče o oční trauma od laické první pomoci až po osud na operačním sále.

2017
penetrace bulbu
okulokardiální reflex
intraokulární tlak
Zveřejněno: 25.5.2017

Recenze

MUDr. Bronislav Stibor
Oberarzt, ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria

Anestezie v očním lékařství nepatří většinou k nejobtížnějším anesteziologickým výkonům. Přesto má však svá daná specifika, jejichž nedodržení může mít fatální následky pro zrak pacienta. Výukový algoritmus výstižně popisuje průběh správného ošetření pacienta od přednemocniční laické péče až po řešení pozdních komplikací penetrujícího poranění oka z anesteziologického pohledu. Rozhodovací algoritmus je logický, kromě správného postupu naznačuje i nejčastější chyby a postup nesprávný, s vysvětlením důsledků tohoto nesprávného provádění léčby. Uvedený modelový příklad se velmi blíží reálné situaci, kterou musí správně zvládnout každý lékař věnující se anesteziologii. Procvičení si správného postupu je nejlepší přípravou na skutečnou situaci. Na rozdíl od výukového algoritmu se totiž v reálném životě většinou nedá „vrátit o krok zpět“. 

Zdroje

YAO, Fun-Sun F., Vinod MALHOTRA a Manuel L. FONTES. Yao & Artusio's anesthesiology: problem-oriented patient management. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, c2012. ISBN 978-1-4511-0265-9.

ALLMAN, Keith, Iain WILSON a Aidan O'DONNELL. Oxford handbook of anaesthesia. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. Oxford handbooks. ISBN 978-0-19-958404-8.

BARASH, P.G, CULLEN, B.F., STOELTING, R.K., CAHALAN, M.K., STOCK, M.Ch.. Handbook of Clinical Anesthesia. 6th edition,Lippincott Williams & Wolters Kluwer Health, ISBN 978-0-7817-8948-6

ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-404-0.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy