Podchlazení


Algoritmus poskytování první pomoci na horách. Třít omrzliny sněhem? Rozhýbat se pro zahřátí? Ověřte své znalosti.

2011
podchlazení
nouzové volání
omrzliny
zahřívaní
Zveřejněno: 21.12.2011

Recenze

MUDr. Jaromír Prokop
Vedoucí lékař ZZS Žamberk

Tento algoritmus je dobrou pomůckou k vytváření a uvědomování si schemat a principů podle kterých postupovat při poskytování první pomoci i přednemocniční péče podchlazenému, vyčerpanému i omrzlému pacientovi. Přestože nelze nikdy nastavit situaci plně univerzální pro všechny případy, popisuje situaci velice dobře a algoritmem zvoleným za dané úlohy lze postupovat ve většině případů tohoto charakteru. Správně v prvé řadě ukazuje, že důležitý je nejprve boj o vlastní přežití ošetřovaného a až v následné době ošetření vlastních eventuelních poranění. I když hodnocení rozsahu omrzlin lze volit různé, doporučované různými společnostmi, zde  použité  hodnocení odpovídá současným trendům. Test zároveň vede k vykořenění některých zažitých omylů v řadách veřejnosti. Celkem test hodnotím kladně.

Zdroje

BLÁHA, Karel. Zásady léčby u podchlazených v podmínkách preklinické péče. Urgentní medicína. 1999, (2), 33-34. ISSN 1212-1924

GUTVIRTH, Jaroslav. Hypotermie. Urgentní medicína. 2002, 5(2), 21-23. ISSN 1212-1924

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Hypotermie

Algoritmy