23. Hoderův den

Portál AKUTNĚ.CZ si Vás dovoluje pozvat na již 23. Hoderův den, který se bude odehrávat ve dnech 5.-6. listopadu 2014 v Praze.

Sympozium pořádá Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze.

Záštitu sympoziu poskytli ČSARIM, ČAS a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

První oznámení


28. 10. 2014 ...sejdeme se v Praze...
Hoderův den
Praha
Zpět