Simulační kurz Anestezie a kritické stavy u dětí

Kurz Anestezie a kritické stavy u dětí poskytne účastníkům možnost vyzkoušet a nacvičit si, v bezpečných podmínkách Simulačního centra LF MU, management kritických stavů u dětí v prostředí PNP, Urgentního příjmu i operačního sálu v průběhu anestezie.

Kurz je výhradně určen pro lékaře z oboru AIM.

Registrace na webu Simulačního centra LF MU.


17. 2. 2022 ...sejdeme se na SIMU...
AIM
kritické stavy u dětí
Zpět