Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči

Dovolujeme si Vás pozvat na Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči, který pořádají KARIM a Centrum plicní endoskopie VFN a 1. LFUK ve spolupráci se Společností pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu. Akce proběhne 30. 10. 2020.

Program workshopu a další podrobnosti naleznete na  www.karim-vfn.cz.

Program

Pozvánka

Cena pro členy ČSARIM/ČSIM 4500 Kč, pro nečleny 5000 Kč.


9. 9. 2020 ...sejdeme se v Praze...
Praha
Bronchoskopie
workshop
VFN
Zpět