Resuscitace těhotné – 2021


I když se srdeční zástava u těhotné ženy vyskytuje vzácně, je to situace pro každého lékaře velmi nepříjemná. Příčinou může být například srdeční selhání, krvácení, poruchy koagulace nebo trauma. V následujícím algoritmu si vyzkoušíte základní i rozšířenou resuscitaci rodičky s důrazem na specifika resuscitace těhotné ženy dle doporučených postupů ERC z roku 2021.

2023
srdeční zástava
resuscitace
těhotenství
emergentní císařský řez
Zveřejněno: 18.9.2023

Recenze

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Předložený algoritmus ALS zachycuje velmi vzácnou situaci zástavy oběhu u rodičky, která má svá specifika. Tato situace je v určité fázi algoritmu velmi komplikována nutností urgentního vybavení dítěte a tím tedy velmi náročnou logistikou a synchronizací celého multioborového týmu. Zde více než v jiných situacích platí, že zde není prostor pro jakoukoliv improvizaci. Prezentovaný algoritmus vychází z doporučení ERC z roku 2021 pro KPR u těhotných.

Zdroje

LOTT, Carsten, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2021, 161:152-219.

TRUHLÁŘ A, DEAKIN CD, SOAR J et al.. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 4. Cardiac arrest in specialcircumstances. Resuscitation. 2015 Oct;95:148-201. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.017. Epub 2015 Oct 15.

EINAV, Sharon. Maternal Resuscitation [přednáška mp4], Berlín: Euroanaesthesia, 2015.

EINAV, Sharon. KAUFMANA, Nechama. SELA Hen Y. Maternal cardiac arrest and perimortem caesarean delivery: Evidence or expert-based? Resuscitation 2015;83: 1191–1200.

LAVECCHIA M, ABENHAIM H. Cardiopulmonary resuscitation of pregnant women in the emergency department. Resuscitation 2015;91:104–7.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy