Císařský řez


Císařský řez je operací, kdy se dítě vybavuje z dutiny děložní chirurgickou cestou. Indikací k tomuto zákroku může být několik. Náš algoritmus se věnuje především třem typům anestezie (celkové, epidurální a subarachnoideální), které mohou být použity během zákroku, a komplikacím, k nimž může během operačního výkonu dojít. Nepřipravenost a nedostatečná pomoc může ohrozit na životě nejen dítě, ale i samotnou rodičku.

2014
spinální anestezie
epidurální anestezie
celková anestezie
Zveřejněno: 26.6.2014

Recenze

MUDr. Petr Beneš
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Sectio Caesarea představuje nefyziologický způsob ukončení těhotenství, způsobený selháním přirozených porodních mechanismů matky nebo adaptačních mechanismů plodu. Četnost císařských řezů má poměrně strmý nárůst, který bude nadále pokračovat. Z anesteziologického hlediska se jedná o unikátní, vysoce specifickou situaci, která pro úspěšné zvládnutí vyžaduje správný, standardizovaný anesteziologický postup, který bude zvolenou technikou a farmakologickou intervencí respektovat fyziologická specifika těhotenství, anatomická a anamnestická specifika konkrétní pacientky, běžící patofyziologický problém matky nebo plodu a jimi společně danou časovou naléhavost ukončení porodu. Narůstající incidence patologických těhotenství, mnohdy polymorbidních pacientek často již s anamnézou císařského řezu, zvyšují pravděpodobnost závažných periporodních a perioperačních komplikací s nutností emergentního řešení, a tímto kladou extrémní nároky na erudici anesteziologického týmu. Jakákoli chyba zvolené anesteziologické strategie může mít za následek nevratné zdravotní následky matky a dítěte spojené s nemilosrdným forenzním dopadem pro konkrétně zúčastněné. Presentované anesteziologické algoritmy u Sectio Caesarea představují v každodenní klinické praxi tolik potřebný praktický návod pro efektivní, racionální a forenzně přijatelné zvládnutí konkrétní klinické situace. Postupovat standardně dle algoritmu neznamená ztratit sám sebe, ale naopak získat čas a prostor stát se, v tomto mnohdy kritickém okamžiku, postupně pánem situace. Standardně improvizovat - nejen v této indikaci- je nepřijatelné medicínsky, eticky i forenzně.

Zdroje

HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví: 3., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9

EDMONDS, D. Keith. Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology. 8th ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 978-0-470-65457-6

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Císařský řez

Algoritmy