Postpunkční syndrom


Postpunkčná bolesť hlavy (cefalea) je jednou z komplikácií centrálnych blokád. Vzniká najčastejšie v súvislosti s predchádzajúcou punkciou epidurálneho alebo subarachnoideálneho priestoru ako následok perforácie dura mater a arachnoidey. Vzniknutým otvorom uniká mozgovo-miechový mok, čo vedie k zníženiu jeho tlaku a to môže vyvolať bolesti hlavy. V nasledujúcom algoritme sa vám pokúsime priblížiť diagnostiku a terapiu daného stavu.

2012
epidurální anestezie
postpunkční cefalea
krevní zátka (blood patch)
Zveřejněno: 2.5.2012

Recenze

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Členka ESPAA při ČSARIM

Postpunkční cefalea představuje jednu z nejobávanějších komplikací všech anesteziologů provádějících porodní anestezii a analgezii. I v rukách zkušených kolegů se její incidence pohybuje mezi 0,16 až 1,3 %. Vzhledem k nutné mobilizaci pacientky a péči o novorozence je účelné řešení této komplikace nezbytností. Uváděný algoritmus je logickým léčebným postupem a názorně přivádí anesteziologa přes počáteční konzervativní terapii i k běžnému invazivnímu řešení situace. Tématem k diskuzi může být požadované laboratorní vyšetření, potřebné k neuroaxiální punkci v porodnictví, které zatím odpovídá zvyklostem každého pracoviště. Z literatury vyplývá, že u sledované fyziologické gravidity postačuje hodnota krevního obrazu v průběhu 1. a 3. trimestru současně bez známek slizničních a kožních krvácivých projevů.

Zdroje

ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ a Dagmar SEIDLOVÁ. Současné postupy v porodnické anestezii IV. – anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(2), 123-134. ISSN 1214-2158. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-clanek/soucasne-postupy-v-porodnicke-anestezii-iv-anesteziologicke-komplikace-u-cisarskeho-rezu-48710

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy