Porod v terénu


Porod v terénu je situace, se kterou se může setkat každý z nás. Proto byl na toto téma vytvořen algoritmus, díky kterému se ocitnete v pozici lékaře RLP přivolaného k již probíhajícímu porodu. Zde máte možnost seznámit se se správným lékařským vedením porodu v terénu.

2012
porod
novorozenec
krvácení
Zveřejněno: 26.12.2012

Recenze

MUDr. Martina Studničková, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Algoritmus nastiňuje situaci, kdy je lékař přivolán k již běžícímu porodu s velmi pokročilým vaginálním nálezem a je nucen jej odvést na místě. Systematicky shrnuje základní situace, které musí lékař řešit, nakonec i nejběžnější, ale potenciálně život ohrožující komplikaci porodu, masivní krvácení. 

Algoritmus je logicky zpracovaný krok za krokem včetně kompletního zdůvodnění správných i chybných odpovědí. Za důležité považuji i odlišení drobných a závažných pochybení, kdy závažným pochybením pacienta „pohřbíme“.  Předkládaný algoritmus jistě poslouží nejen studentům medicíny, ale i všem lékařům, protože porod v terénu může potkat každého z nás a každý lékař by měl být schopen poskytnout rodičce a novorozenci náležitou základní pomoc, stejně jako by mělo být samozřejmostí ovládání kardiopulmonální resuscitace.

Zdroje

KNOR, Jiří a Martin HOUDEK. Porody v terénu – pohled lékařů záchranné služby. Zdravotnické noviny. 2012, 61(6), 22. ISSN 1805-2355. Dostupné také z: http://zdravi.euro.cz/archiv/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/covers

HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA a Martin PROCHÁZKA. Vaginální vedení porodu koncem pánevním. Praha: Maxdorf, [2016]. Porodnictví krok za krokem. ISBN 978-80-7345-480-7.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Porod

Algoritmy