Analgezie při porodu


Porodní bolest, objevující se během kontrakcí, je vlastně reakcí organismu těhotné ženy připravující se na nadcházející porod. Intenzita porodní bolesti je u různých žen různá, neboť prožívání bolesti je ovlivněno somatickými, psychickými a sociálními vlivy. Proto i přístup k tlumení této bolesti musí být individuální. V současné době máme na výběr z mnoha farmakologických i nefarmakologických postupů. K nejčastěji používaným metodám patří epidurální analgezie, nově se využívá i podání remifentanilu. Správně indikovaná a podaná porodnická analgezie nám může pomoci snížit výskyt porodnických komplikací u matky i dítěte.

2015
porod
epidurální analgezie
remifentanil
Zveřejněno: 8.4.2015

Recenze

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
vedoucí lékař porodního sálu, Gynekologicko-porodnická klinika, 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Výukový algoritmus zabývající se tématem analgezie při porodu umožňuje nahlédnout doproblematiky tlumení porodních bolestí. Vhodná volba analgetika společně se správným provedením analgezie pomáhá předejít mnoha komplikacím jak ze strany matky, tak plodu, respektive novorozence. Tento algoritmus zajímavým způsobem prezentuje jednak epidurální analgezii, která je v současné době zlatým standardem a jednak relativní novinku - analgezii remifentanilem. Zároveň uvádí nejčastější možné komplikace obou metod a jejich možné řešení. Netradiční je rovněž pojetí multimediálních materiálů, které příjemně zpestří řešení jednotlivých uzlů.

Zdroje

PAŘÍZEK, Antonín. Analgezie a anestezie v porodnictví. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2012. ISBN 9788072628933.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy