Peripartální život ohrožující krvácení - 2013


Peripartální život ohrožující krvácení je definováno jako rychle narůstající krevní ztráta, která je klinicky odhadnuta na 1500 ml a více a která je spojena s rozvojem klinických a/nebo laboratorních známek tkáňové hypoperfúze.

2013
porod
životohrozující krvácení
tekutinová resuscitace
Zveřejněno: 31.5.2013

Recenze

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
II. ARO Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Peripartální krvácení je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí rodiček, jeho incidence se pohybuje mezi 3-5% všech porodů. Uvedený algoritmus správně upozorňuje na úskalí takto závažného stavu a  nutnost rychlé a správné reakce na alterovaný stav pacientky. Návaznost kroků je logická, primárně se soustředí na monitoraci celkového stavu pacientky a zahájení objemových náhrad. V dalších krocích běží stejně jako v praxi společně léčba porodnická a celková s akcentací adekvátní substituce krevních komponent včetně léčby rFVIIa. Prakticky je zde znázorněna léčba dle posledních doporučení odborných společností vydaných jako Konsenzuální stanovisko v roce 2011. Zavedení těchto doporučení do praxe je nutné nejen pro záchranu života rodiček ale i pro zachování jejich reprodukčních schopností.

Zdroje

SEIDLOVÁ, Dagmar a Jan BLATNÝ. Peripartální život ohrožující krvácení – intenzivní péče a hematologická léčba. Česká gynekologie. 2013, 78(4), 379-384. ISSN 1210-7832. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie-clanek/peripartalni-zivot-ohrozujici-krvaceni-intenzivni-pece-a-hematologicka-lecba-41444

PENKA, Miroslav, Igor PENKA a Jaromír GUMULEC. Krvácení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-0689-4.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy