Peripartální život ohrožující krvácení - 2018


Peripartální život ohrožující krvácení je definováno jako rychle narůstající krevní ztráta, která je klinicky odhadnuta na 1500 ml a více a která je spojena s rozvojem klinických a/nebo laboratorních známek tkáňové hypoperfúze.

2018
Porod
krvácení
PŽOK
peripartální
Zveřejněno: 1.6.2018

Recenze

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Členka ESPAA při ČSARIM

Nejčastější příčinou mateřské morbidity a mortality je peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK), jehož podkladem je v 70 - 80% hypotonie/atonie děložní, následovaná v 10 - 15% porodním traumatem a 1-5% patologií placentace (placenta adherens, placenta accreta). Přímá koagulopatie (DIC) se podílí pouze 1 - 3 % a to nejčastěji v souvislosti s embolií plodové vody nebo během abrupce placenty. Tento praktický a přehledný algoritmus vede logicky anesteziologa, ve spolupráci s porodníkem, k řešení tohoto kritického stavu v porodnictví. Podklady vycházejí z nejaktuálnějšího česko - slovenského mezioborového doporučeného postupu z roku 2018 zabývajícího se diagnostikou a léčbou PŽOK, který přináší zcela nový a racionální pohled na tuto problematiku.
Cílem léčebného úsilí je zástava života ohrožujícího krvácení a snaha o zachování dělohy s využitím všech současných dostupných metod a léčebných postupů.

Zdroje

ADAMUS, Milan. Monitorování nervosvalového přenosu v anesteziologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1718-9.

BARASH, Paul G., Bruce F. CULLEN a Robert K. STOELTING. Klinická anesteziologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4053-9.

ORTIZ-GÓMEZ, J. R., F. CARRASCOSA, J. J. PÉREZ-CAJARAVILLE, J. A. PERCAZ-BADOS a C. AÑEZ. Comparative study of intubating conditions at the first minute with suxamethonium, rocuronium and different priming techniques of rocuronium. European Journal of Anaesthesiology [online]. 2005, 22(4), 263-268 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.1017/S026502150500044X. ISSN 0265-0215. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00003643-200504000-00004

STANKIEWICZ-RUDNICKI, Michał. Blokada nerwowo-mięśniowa u osób w podeszłym wieku. Anestezjologia Intensywna Terapia [online]. 2016, 48(4), 257-260 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.5603/AIT.2016.0045. ISSN 1731-2531. Dostupné z: https://journals.viamedica.pl/anaesthesiology_intensivetherapy/article/view/49318

FAGERLUND, Malin Jonsson, Heidrun FINK, Eva BAUMÜLLER, et al. Postanaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants in Europe. European Journal of Anaesthesiology [online]. 2016, 33(5), 381-382 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.1097/EJA.0000000000000363. ISSN 0265-0215. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00003643-201605000-00013

KOPMAN, Aaron F., Nabeel A. KHAN a George G. NEUMAN. Precurarization and Priming: A Theoretical Analysis of Safety and Timing. Anesthesia & Analgesia [online]. 2001, 93(5), 1253-1256 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.1097/00000539-200111000-00042. ISSN 0003-2999. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00000539-200111000-00042

OZTURK ARIKAN, Fatma Gulcin, Guldem TURAN, Asu OZGULTEKIN, Zubeyir SIVRIKAYA, Bekir Cem COSAR a Dondu Nisa ONDER. Rocuronium: automatic infusion versus manual administration with TOF monitorisation. Journal of Clinical Monitoring and Computing [online]. 2016, 30(5), 545-550 [cit. 2017-11-07]. DOI: 10.1007/s10877-015-9751-2. ISSN 1387-1307. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10877-015-9751-2

GLASS, P. S. A., W. WILSON, J. A. MACE a R. WAGONER. Is the Priming Principle Both Effective and Safe?. Survey of Anesthesiology [online]. 1989, 4(2), 207- [cit. 2017-11-08]. DOI: 10.1097/00132586-198908000-00005. ISSN 0039-6206. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00132586-198908000-00005

AZIZ, L., S. M. JAHANGIR, S. N. S. CHOUDHURY, K. RAHMAN, Y. OHTA a M. HIRAKAWA. The Effect of Priming with Vecuronium and Rocuronium on Young and Elderly Patients. Anesthesia & Analgesia [online]. 1997, 85(3), 663-666 [cit. 2017-11-08]. DOI: 10.1097/00000539-199709000-00032. ISSN 0003-2999. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00000539-199709000-00032

LEDOWSKI, Thomas, Laura FALKE, Faye JOHNSTON, Emily GILLIES, Matt GREENAWAY, Ayala DE MEL, Wuen S. TIONG a Michael PHILLIPS. Retrospective investigation of postoperative outcome after reversal of residual neuromuscular blockade. European Journal of Anaesthesiology [online]. 2014, 31(8), 423-429 [cit. 2017-11-08]. DOI: 10.1097/EJA.0000000000000010. ISSN 0265-0215. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00003643-201408000-00006

MURPHY, Glenn S. a Sorin J. BRULL. Residual Neuromuscular Block. Anesthesia & Analgesia [online]. 2010, 111(1), 120-128 [cit. 2017-11-29]. DOI: 10.1213/ANE.0b013e3181da832d. ISSN 0003-2999. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000539-201007000-00024

BRULL, Sorin J. a Glenn S. MURPHY. Residual Neuromuscular Block. Anesthesia & Analgesia [online]. 2010, 111(1), 129-140 [cit. 2017-11-29]. DOI: 10.1213/ANE.0b013e3181da8312. ISSN 0003-2999. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000539-201007000-00025

PEARSE, Rupert M, Rui P MORENO, Peter BAUER, et al. Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. The Lancet [online]. 2012, 380(9847), 1059-1065 [cit. 2017-11-06]. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61148-9. ISSN 01406736. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673612611489

 MILLER, Ronald D. Miller's anesthesia. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone/Elsevier, c2010. ISBN 9780443069598.

 ADAMUS, Milan. Fyziologie nervosvalového přenosu. Svalová relaxancia v anesteziologii. In: Novinky v anesteziológii, algeziológii a intenzívnej medicíne 2013: sborník z 5. konference CEEA, konané ve dnech 27.-29.11.2013 v Košicích. Prešov: Akcent print, 2013, s. 73-78. ISBN: 978-80-89295-52-4 Dostupné z: http://www.lf.upjs.sk/ceea/doc5/Zbornik%20CEEA%202013%205_kurz.pdf

ŠTOURAČ, P., M. ADAMUS, D. SEIDLOVÁ, T. PAVLÍK, et al. Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia: A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal Intubation and Extubation. Anesthesia & Analgesia,  2016, 122(5).

ADAMUS, M., ČERNÝ, V., CVACHOVEC, K., et al. Stanovisko k přístrojové monitoraci hloubky nervosvalové blokády. ČSARIM, 2017. [online] Dostupný z: http://www.csarim.cz/storage/app/media/uploaded-files/stanovisko-k-pristrojove-monitoraci-hloubky.pdf

ADAMUS, M., CVACHOVEC, K., ČERNÝ, V. , ROGOZOV, V., ŠTOURAČ, P. Zásady bezpečné anesteziologické péče. Doporučený postup ČSARIM, 2017. [online] Dostupný z: http://www.csarim.cz/storage/app/media/uploaded-files/DP_CSARIM_Zasady_bezpecne_anestezie_final_101217.pdf

CHECKETTS, M. R., R. ALLADI, K. FERGUSON, et al. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2015: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Anaesthesia [online]. 2016, 71(1), 85-93 [cit. 2018-05-30]. DOI: 10.1111/anae.13316. ISSN 00032409. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/anae.13316

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy