MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.


MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Členka ESPAA při ČSARIM