Postkonferenční sborník přednášek VIII. konference AKUTNĚ.CZ

Přinášíme Vám sborník přednášek z VIII. Konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 19. 11. 2016 v Brně. Naleznete zde přednášky ze všech sekcí.

VIII. konference AKUTNĚ.CZ - hlavní sekce

Slavnostní zahájení lékařské sekce a křest knihy

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)

Proč si zvolit obor anesteziologie a intenzivní medicína

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Cvachovec Karel Praha

Novinky a výhledy v oboru AIM v širším multioborovém vnímání

(vytvořeno: 20.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Drábková Jarmila Praha

ARDS - časy se mění...

(vytvořeno: 20.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Kula Roman Ostrava

ARDS – časy se mění...

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Kula Roman Ostrava

Sepse v roce 2016 - proboha, co se zase změnilo?

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Beneš Jan Plzeň
Adámková Václava Praha
Adámková Václava Praha

Analgosedace kriticky nemocných - jak správně postupovat?

(vytvořeno: 20.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Stibor Bronislav Baden

Analgosedace kriticky nemocných – jak správně postupovat?

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Stibor Bronislav Baden

Jak vidím urgentní medicínu

(vytvořeno: 20.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Škulec Roman Ústí nad Labem

Moderní trendy v UPV

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Dostál Pavel Hradec Králové

Pooperační bolest - nová doporučení

(vytvořeno: 20.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Gabrhelík Tomáš Zlín

Pooperační bolest – nová doporučení

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Gabrhelík Tomáš Zlín

Současná doporučení pro teplotní management v poresuscitační péči

(vytvořeno: 20.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Gál Roman Brno

Perioperační osmoterapie

(vytvořeno: 20.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Dostálová Vlasta Hradec Králové

Slavnostní zakončení konference

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)

VIII. konference AKUTNĚ.CZ - paralelní sekce

ECMO v dětském věku

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 22.11.2016)
Vobruba Václav Praha

Specifika dětské resuscitace a poresuscitační péče dle guidelines ERC 2015

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Kőppl Jozef Bratislava

Problematika eliminačních metod v dětském věku

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Zaoral Tomáš Ostrava

Rizika lékových chyb v dětské IM

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Rozsíval Pavel Hradec Králové

Proč se opakovat? Protože opakování je matka moudrosti a zručnosti

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Otáhal Michal Praha

TIPS and TRICKS … v predikci DAM, možnosti a algoritmy

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Dadák Lukáš Brno

TIPS and TRICKS... v predikci DAM, možnosti a algoritmy

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Dadák Lukáš Brno

TIPS and TRICKS ... ve fibrooptické intubaci

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Herda Pavel Praha

TIPS and TRICKS... ve fibrooptické intubaci

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Herda Pavel Praha

TIPS and TRICKS … v supraglotickém zajištění DC – LMA

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Pelikán Karel Graz

TIPS and TRICKS... v supraglotickém zajištění DC – LMA

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Pelikán Karel Graz

TIPS and TRICKS … v infraglotickém zajištění DC – koniotomie, BACT

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Otáhal Michal Praha

TIPS and TRICKS... v infraglotickém zajištění DC – koniotomie, BACT

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Otáhal Michal Praha

TIPS and TRICKS … při intraoseálním přístupu

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Kubalová Jana Brno

TIPS and TRICKS... při intraoseálním přístupu

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Kubalová Jana Brno

Klíčové informace poskytnuté studií OBAAMA-INT

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Štourač Petr Brno
Kosinová Martina, Macková Adéla Brno
Nosková Pavlína Praha
Nosková Pavlína Praha

Ruptura aorty na porodním sále - je nějaká šance?

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Bláha Jan Praha

Ruptura aorty na porodním sále – je nějaká šance?

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Bláha Jan Praha

Průběh peripartálního období u rodičky s apalickým syndromem

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Seidlová Dagmar Brno

VIII. konference AKUTNĚ.CZ - sesterská sekce

Slavnostni zahajeni sesterske sekce

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)

Porty

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Špačková Jana Brno

Výroba a expedice transfúzních přípravků

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Adamcová Martina, Langová Marta Brno
Langová Marta Brno

Výroba a expedice transfuzních přípravků

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Langová Marta, Adamcová Martina Brno

Allogenní a autologní odběry krve

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Kopečková Kamila, Richterová Pavla Brno

PICC katétry

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Špačková Jana Brno

Masivní krevní náhrady

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Bauerová Simona Brno

Urgentní stavy na porodním sále

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Kameníková Miloslava Brno

Transport pacienta na ECMO

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Grim Tomáš, Jataganzidis Dimitris Ostrava

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace a první pomoc

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Pochylá Romana Brno

Význam simulací v intenzivní péči

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Stern Michael Praha

Simulace ošetřovatelské péče u akutní CMP

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Svobodová Veronika Brno

Chce vysokoškolsky vzdělaná sestra opravdu jen šéfovat?

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Nekudová Jana Brno

Chce vysokoškolsky vzdělaná sestra skutečně jen šéfovat?

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)
Nekudová Jana Brno

V jednotě je síla

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Pytel Mario Brno

Diskuze ke bloku Vzdělávání

(vytvořeno: 23.11.2016, poslední úpravy: 22.4.2021)

Anestezie u vrozených vývojových vad

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Šilgeraiová Ilona, Filipů Eliška Brno

Anestézie u AWAKE

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Gahérová Ivana, Sloviková Karin Ostrava

Netechnické dovednosti v KPR

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Peřan David, Husárek Vladimír, Vařeková Vlasta Praha, Brno

Varicellová meningitida

(vytvořeno: 22.11.2016, poslední úpravy: 24.11.2016)
Nečasová Věra Brno

22. 11. 2016
VIII. konference AKUTNĚ.CZ
přednášky
videopřenosy
Zpět