Eklampsie


Eklampsie je život ohrožující komplikace těhotenství, pro kterou jsou charakteristické tonicko- klonické křeče. Obvykle předem varuje rozpoznatelnými symptomy, ale někdy se může dostavit zcela neočekávaně. Eklampsie vyžaduje okamžitý zásah, který spočívá v potlačení křečí, snižování vysokého krevního tlaku a rychlém provedení porodu. Vzhledem k závažnosti, nečekanému nástupu a průběhu eklampsie je zásadní obranou prevence a zachycení preeklampsie, již lze účinně medikamentózně léčit.

2013
těhotenství
křeče
preeklampsie
Zveřejněno: 3.6.2013

Recenze

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Členka ESPAA při ČSARIM

Preeklampsie patří mezi běžné, těhotenství komplikující stavy, se kterými se anesteziolog a porodník  v každodenní praxi setkává. Celosvětová incidence se pohybuje kolem 7,5% všech těhotenství. Pokud není od počátku správně diagnostikována a léčena může se vyvinout v kritickou závažnou preeklampsii až eklampsii s rizikem zvýšené mateřské a novorozenecké mortality. Uváděný algoritmus uvádí zásadní klinické projevy a logicky provádí lékaře jednotlivými nezbytnými léčebnými postupy. Zdůrazňuje také nezbytné podávaní  magnézia, jeho srovnání s benzodiazepiny v rámci terapie křečového stavu a nutnost jeho kontinuálního podávání i v poporodní době. Z praxe je bohužel třeba poznamenat, že tato pokračující aplikace magnézia v dostatečné dávce není často dodržována.

Zdroje

HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví: 3., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9.

EDMONDS, D. Keith. Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology. 8th ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 978-0-470-65457-6.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Eklampsie

Algoritmy