HELLP syndrom


HELLP syndrom (zkratka z angl. Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet Count) je vzácnou, nicméně velmi závažnou komplikací těhotenství. Může se objevovat zcela samostatně nebo jako komplikace těžké preeklampsie a až v ⅓ případů se rozvíjí až v postpartálním období. Predikce tohoto stavu v současné době není možná, diagnóza může být stanovena až na základě laboratorních výsledků a případně rozvinutých klinických příznaků. Tento algoritmus provází řešitele od prvních příznaků HELLP syndromu, přes jeho diagnostiku až po řešení možných komplikací a jejich následků.

2017
HELLP syndrom
komplikace v těhotenství
poporodní komplikace
Zveřejněno: 25.5.2017

Recenze

MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Česká republika

HELLP syndrom je závažný kritický stav v těhotenství a jako takovému, je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost. Výukový algoritmus pro HELLP syndrom je přehledný, s vysvětlením správných i chybných kroků a dobrou logickou posloupností.
V algoritmu je v úvodu správně kladen důraz na podrobnou anamnézu pacientky, což bývá v současnosti při dostupnosti mnoha vyšetření často opomíjeno. Důležité je i zdůraznění závažnosti HELLP syndromu při výběru hospitalizace na JIP/ARO.
V rámci diferenciální diagnostiky HELLP syndromu se jako podstatné jeví i uvedení dalších tři stavů s podobnými příznaky a zejména správné vysvětlení rozdílu v jejich diagnostice oproti HELLP syndromu. 
V části týkající se terapie, pokud je vybrán chybný postup, je vysvětleno, který lék v těhotenství podáván být nemá a proč. Za zajímavou část lze potom považovat možnost výběru ukončení těhotenství rodičky s HELLP syndromem buď spontánním vaginálním porodem, nebo císařským řezem. Obě tyto cesty jsou pak spojeny s jinými úskalími a jiným typem komplikací.
Závěrem je třeba ocenit důraz, který je v algoritmu kladen na použití moderních přístupů při vedení celkové anestézie u císařského řezu, zvládání komplikací, stejně jako poučení rodičky ohledně dalšího těhotenství.
Výukový algoritmus pro HELLP syndrom v těhotenství jistě přispěje k nácviku správného způsobu řešení této závažné komplikace a zároveň i při nahlédnutí do nesprávných kroků, ať již cíleně či omylem, umožní širší pohled na tuto těhotenskou komplikaci. 

Zdroje

PAŘÍZEK, Antonín. Kritické stavy v porodnictví. Praha: Galén, c2012. ISBN 978-80-7262-949-7.

ROZTOČIL, Aleš a Pavel BARTOŠ. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2.

HELLP syndrom – Diagnostika a léčba – doporučený postup. Česká gynekologie [online]. 2014, Supplemetum/2014, 9-12 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: http://www.gynultrazvuk.cz/data/clanky/6/dokumenty/p-2014-hellp-syndrom-diagnostika-a-lecba.pdf

Současné názory na management odtoku plodové vody. Česká gynekologie [online]. 2013, Supplemetum/2013, 15-18 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: http://www.gynultrazvuk.cz/data/clanky/6/dokumenty/p-2013-soucasne-nazory-na-management-odtoku-plodove-vody.pdf

HELLP syndrom. Interní medicína pro praxi [online]. 2005, 2005(10), 462-463 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: http://www.solen.cz/pdfs/int/2005/10/11.pdf

HELLP syndrom. Interní medicína pro praxi [online]. 2011, 2011(13 (7 a 8), 312-313 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/07/09.pdf

Doporučený postup pro život ohrožující krvácení: Mezioborové konsensuální stanovisko [online]. 2011 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: http://www.csarim.cz/Public/csim/DP_ZOK_2011_final_121211.pdf

Anestezie u operací v těhotenství. Klinická farmakologie a farmacie [online]. 2014, 2014(28(2), 62-64 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2014/02/06.pdf

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

HELLP syndrom

Algoritmy