10. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES DĚTSKÉ ANESTÉZIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti Vás zvou na 10. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES DĚTSKÉ ANESTÉZIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY pořádaný pod záštitou ČSARIM a ČSIM. 

Pozvánka

Datum konání: 15.–16. 10. 2015
Místo konání: Konferenční centrum City (Praha 4, Na Strži 63)

Hlavní témata kongresu

Lékařská sekce

Netraumatická neurointenzivní péče
Hemodynamika
Poruchy vnitřního prostředí
Kardiologická problematika na pediatrické JIRP
Chirurgický pacient na pediatrické JIRP
Infekce na pediatrické JIRP
Analgezie a analgosedace v anestézii dětí
Anestézie novorozence
Neuromonitoring v anestézii dětí
Přednemocniční intenzívní péče u kriticky nemocných dětí

Sesterská sekce

Kompletní problematika oboru anesteziologie
a intenzivní medicina


28. 3. 2015 ...sejdeme se v Praze...
dětská anestezie a intenzivní medicína
Zpět