XVI. národní kongres ČSARIM 2009, České Budějovice

Ve dnech 1.-3.9.2009 proběhl v českobudějovickém kulturním centru Metropol již šestnáctý národní kongres ČSARIM, jehož mediálním partnerem byl portál AKUTNE.CZ. Díky tomu jste již od zahájení kongresu mohli na našich stránkách sledovat on-line reportáž. Doufáme, že pro ty, kteří se nemohli tohoto kongresu zúčastnit, bude naše reportáž alespoň malou záplatou.

30.9.2009, 16:00, parkoviště FN Brno - Bohunice

Je posledního září, v Brně padá něco mezi mlhou a deštěm a portál AKUTNE.CZ ve složení Petr Štourač, Martina Kosinová, Zuzana Ďurišová a Eliška Krajtlová balí poslední multimediální drobnosti, které potřebuje na cestu do jihočeské metropole. Zřejmě není třeba připomínat, že v Českých Budějovicích zítra začíná XVI. kongres ČSARIM. Co ale možná nevíte, je fakt, že právě portál AKUTNE.CZ se stal jediným mediálním partnerem této národní akce. Poslední fotoaparát, notebook, kamera, klapka… jedem.

30.9.2009, 19:00, České Budějovice

Zatímco čekáme na druhé akutní auto s posádkou Roman Štoudek a Olga Smékalová, rozhlížíme se po náměstí a jeho podloubích. Ve sporém světle pouličních lamp rozpoznáváme skupinky lékařů a sester - zatím jen anonymní postavy, ze kterých se zítra za řečnickými pulty vyklubou experti a odborníci. Budeme se těšit.

1.10.2009, 9:30, kulturní centrum Metropol

Dobré ráno všem návštěvníkům a příznivcům našeho portálu, zdravíme Vás z kulturního centra Metropol.

Nebudeme Vás dlouho napínat, zajisté už netrpělivě čekáte na naše první virtuální vlaštovičky. Program zahajuje dr. Cvachovec, dr. Kuba (1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje) a ředitel českobudějovické nemocnice dr. Shon.

 

Foto: Zahájení kongresu

Dále jsou předány ceny. Cenu za celoživotní práci přebírá dr. Cheníček z  ARO Tábor a dr. Adamec z ARO Prachatice. Medaili Františka Celestýna Opitze za celoživotní zásluhy a významný přínos v rozvoji oboru získává dr. Drábková a dr. Miloschewsky. Dále dr. Cvachovec uděluje čestné členství v ČSARIM dr. Joachimu Boldtovi a předávají se ceny za publikace a literaturu.

 1.10.2009, 11:50, Společenský sál

Ve společenském sále právě končí blok Anestezie I. Dr. Cvachovec vystoupil jako první se zhodnocením oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, následovaný dr. Černým s informacemi o výzkumné činnosti v našem oboru. Velmi zajímavé téma týkající se osobní zkušenosti v české polní nemocnici v Kábulu přednesl dr. Jurenka z ÚVN. Posledním řečníkem byl dr. Štourač hned se dvěma volnými sděleními – nejprve o úloze multimediálních přenosů z operačních sálů a potom představil právě portál AKUTNE.CZ.

1.10.2009, 11:55, Malá scéna

Blok Intenzivní medicíny I začíná přednáškou rozebírající Perioperační protekce ledvin dr. T. Kotulákem z Prahy. Od začátku sa těší velké pozornosti, malá scéna doslova praská ve švech. To však nikoho neodrayuje a hlavně mladí kolegové nelení a usazují se i na schody. Koncept „Stewart – Fencl“ při hodnocení poruch acidobazické rovnováhy, jeho výhody a nevýhody představiujedr. F. Duška z Prahy.
Po názorné a stručné prezentaci věnované Rizikovým faktorům pro potřebu náhrady funkce ledvin v časném pooperačním období po transplantaci jater dr. E. Kieslichové z Prahy, následuje dr. P. Szturz z Ostravy. „Control of fluid balance may reduce incidence of intra-abdominal hypertension in patients after abdominal surgery or after abdominal trauma“ vzbuzuje nemalý rozruch a spouští vášnivou diskusi. Na jedné straně pochvala od předsedy sekce dr. T. Kotuláka, na straně druhé hlasy z publika označující koncept metodiky studie jako velmi kontroverzní.


Zajímavá diskuse následuje i po prezentaci dr. M. Balíka z Prahy. Přednáší Vliv akutního renalního selhání na vztah mezi N-terminal brain natriuretic peptide a ejekční frakcí levé komory. Konstatování, že Nt – BNP nelze použít jako marker srdeční funkce u pacientů s akutním renalním selhaním a úvaha o reálném využití NP v praxi, vytváří tu pravou tečku za našlápnutým dopolednem. 

 

Foto: Zander R.: Tekutinová léčba - křest nové knihy na závěr poledního sympózia

1.10.2009, 16:00, Společenský sál

Po polední přestávce a sponzorovaných sympóziích jsme navštívili druhý anesteziologický blok věnovaný tentokráte předanestetickému vyšetření. Jako první vystoupil předsedající dr. Jan Šturma z FN Královské Vinohrady se přednáškou Předanestetické vyšetření u dospělých. Seznámil nás s doporučeným postupem ČSARIM a zdůraznil zjištění gravidity u žen ve fertilním věku. Dále vystoupil dr. Hanousek a představil téma Kardiopulmonální zátěžový test v předoperačním vyšetření a jeho aplikace ve Velké Británii.

Následoval ho doc. Klimovič z KDAR FN Brno s pediatrickou problematikou a varoval před nadužíváním laboratorních metod v souvislosti se zbytečným stresováním dětských pacientů – předestřel tedy škálu rizik I – V podle jednotlivých kritérií. Přednáškový blok uzavřel druhý z předsedajících dr. Neiser z FN Olomouc s problematikou Anesteziologické ambulance – nutnost nebo luxus?

1.10.2009,16:35, Divadelní sál

Vyrážíme na opačnou stranu budovy do Divadelního sálu plného sester. Podaří se nám zachytit přednášku Mechanická profylaxe žilní trombózy – využití graduovaných elastických punčoch a intermitentní pneumatické komprese Mgr. Kateřiny Ševčíkové. Následuje živá a z našeho pohledu velmi plodná diskuse.

1.10.2009, 17:50, Kruhový sál

V odpoledním bloku Algeziologie I v Kruhovém sále jsme mohli navštívit některou z šesti přednášek, ze kterých zde uveďme např. přednášku doc. Málka, kde nám byly předloženy nové poznatky v oblasti léčby bolesti opioidy. Zmíněna zde byla jak řada klinických studií, tak mnohé experimenty na zvířatech, které vyzdvihovaly výhody multimodální analgezie v porovnání s použitím samotného opioidu, a to především ve výrazném snížení účinné dávky opioidu jak v perioperačním období, tak pooperačně. Dr. Pavlíková z Fakultní dětské nemocnice v Brně navázala na svoji vítěznou přednášku z loňských Dialogů o bolesti a informovala auditorium o ročním fungování Acute Pain Service.

 1.10.2009, 18:00, Společenský sál

Na blok regionální anestézie přicházíme naneštěstí až na druhou prezentaci, na kterou se však o to víc těšíme. Možnosti ultrazvuku v regionální anestézii slibují, že nudit se určitě nebudeme. dr. D. Mach nás nezklamal - na konci přednášky nikdo nepochybuje, že ultrazvuk v regionální anestézii je hudbou nejbližší budoucnosti, resp. rozvíjející se realitou. Na vlně nových trendů zůstáváme i nadále. dr. M. Horáček z Prahy nás seznamuje s výbornými výsledky Povrchového cervikálního bloku pro operace krčních tepen, kterých dosahují na jejich pracovišti FN Motol. Závěrečná přednáška zaujímá hlavně mladé dětské anesteziology. dr. V. Mixa skvělým řečnickým stylem podává sice klasický, ale stále žádaný Kaudální epidurální blok u dětí. Živé diskuze, které následují po každé prezentaci, jen potvrzují jejich kvalitu. Odcházíme velmi příjemně naladěni.

1.10.2009, 18:30, Malá scéna

Druhý odpolední blok Intenzivní medicíny III začal přednáškou v angličtině dr. Kullberg z Holandska. Pohovořil o managementu a léčbě invazivních kandidóz u kritických pacientů. Volně navázal s Riziky invazivních kandidóz v intenzivní medicíně dr. Ševčík.

Mezi volnými sděleními, která ukončovala dnešní dění na Malém scéně, nás nejvíce zaujala Neurón – špecifická enoláza jako prediktor osudu pacientov s kraniotraumou od mladého slovenského anesteziologa dr. Šulaje.

1.10.2009, v průběhu kongresu, stánek AKUTNE.CZ

Pokud jste nabyli dojmu, že se na kongresu jen sedí v sálech a poslouchá (případně stojí za řečnickým pultem a hovoří), není tomu tak. Po celém Metropolu jsou rozmístěny všelijaké stánky, zákoutí s propagačními materiály a také jedno unikátní místo, kde se dá za drobný úkol získat slušivá sálová čepička, přihlásit se na konferenci, přiložit ruku k dílu v tvorbě výukových materiálů a algoritmů, kde se tvoří on-line reportáž z kongresu... Ano, je to stánek AKUTNE.CZ. Některé z Vás jsme zachytili, jak se seznamujete s naším portálem.

2.10.2009, 10:00, Společenský sál

Druhý den kongresu začíná anesteziologickým blokem V, kterému předsedá dr. Kula a dr. Mixa, je zahájen přednáškou dr. Hofera ze Švýcarska o výhodách a nevýhodách monitorování hemodynamiky různými systémy.

Ještě ne zcela probuzeným nám dr. Hájek klade otázku: „Je kardioprotekce v anestézii teorie, nebo reálná možnost?“. Sál se pomalu plní a ke slovu se dostává dr. Kula z Ostravy. Okamžitě nás svým projevem probouzí k životu a strhujícím způsobem polemizuje nad otázkou kontroly glykemie v intenzivní péči a významu jejího perioperačního monitoringu. Čas je neúprosný a prostor na diskusi krátký. Čeká nás totiž ješte Obtížné zajištení dýchacích cest v dětském věku. Vzhledem k tomu, že se jedná o dětské pacienty, nikoho nepřekvapuje, že se znovu setkáváme s dr. Mixou z Prahy.

2.10.2009, 10:35, Kruhový sál

V Kruhovém sále začíná první blok Porodnické anestezie/analgezie, kterému předsedá dr. P. Štourač z Brna a dr. P. Kříž z Prahy. Je trochu nepříjemné, že se kvůli předchozímu bloku dostávají přednášející do časové tísně, nicméně o to víc nabírají jejich sdělení na obrátkách. Dr. O. Gimunová z Brna nás uvádí do problematiky Intoxikace v těhotenství. Nezapomene apelovat na nutnost testování drog u rodiček rizikových skupin. Anesteziologický postup při preeklampsii, eklampsii a HELLP syndromu komplexně prezentuje dr. P. Kříž. Je radost poslouchat někoho, kdo ví, o čem mluví. S problematikou Antikoagulancia při regionální blokádě přichází k řečnickému pultu dr. P. Štourač. I on poukazuje na potřebu vytvořit guidelines.

Přítomní lékaři by rádi diskutovali nad tímto tématem, ale čas nás neúprosně tlačí. Blok uzavírá skvělá didaktická přednáška v angličtině v podání dr. R. Zandera z Německa. Úžasným přednesem vykouzlí nejeden úsměv na tvářích zde přítomných.

2.10.2009, 10:45, Malá scéna

Dopolední program na Malé scéně je vytvořen ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny. Jako první nastupuje dr. Ondrášková z Brna se svým pojednáním o nově zjištěných rizicích alogenních krevních převodů. Střídá ji dr. Stibor z Badenu s velmi poutavou přednáškou o transfuzní strategii v intenzivní péči, ve které uvádí možnosti bezkrevní medicíny v péči na ICU včetně využití erytropoetinu. Dr. Cvachovec nás seznamuje s taktikou hrazení krevních ztrát v průběhu operace. Tuto sekci uzavírá zároveň předsedající dr. Čundrle s příspěvkem věnovaným Intra a pooperačnímu sběru krve.

2.10.2009, 13:30, Společenský sál

Místo oběda vyrážíme na sympozium s názvem "Konec čekání..." Přinášíme nové standardy v anestézii. Program je nabitý, přednáší jedna kapacita vedle druhé: Dr. I. Herold a jeho Rutinní vs. selektivní antagonizace nervosvalové blokády - timing and dosing. Druhou přednáškou je Monitorování svalové relaxace v anesteziologii - entuziasmus anesteziologa, nebo objektivní nutnost? dr. M. Adamuse. Dr. L. H.D.J. Booij prezentuje Bridion - nový koncept antagonizace nervosvalové blokády! a sympozium uzavírá dr. V Černý s Doporučeními pro použití svalových relaxancií - up to date 2009. Velký potlesk.

2.10.2009, 14:30, Kruhový sál

Druhý blok Porodnické anestezie/analgezie bohužel opět začíná pozdě. Pozastavujeme se nad nedodržováním daných časů a hodnotíme to velmi negativně. Předsedajícím dr. Bláhou z Prahy jsme na úvod vyzváni k povstání a minutě ticha za všechny pacientky, které se dodnes intubovaly u malých výkonů v porodnictví, zároveň pokládá sugestivní otázku hodnou Hamleta: „Intubovat či neintubovat – toť otázka 'malých' výkonů v porodnictví?“. Po excelentních 20 minutách zaznívají z auditoria postupy používající se na dalších pracovištích, které dr.Bláha shrnuje do sdělení, že každý má používat to, co považuje za bezpečné. Následuje prezentace dr. P. Noskové z Prahy Systémová analgezie opioidy po císařském řezu, která se však dotýká i ostatních analgetik.

 

Třetí přednášku prezentuje dr. Štourač. Týká se Neuroaxiální analgezie po císařském řezu a prospektivní studie probíhající v Brně multicentricky na třech pracovištích. Ve volných sděleních se dozvídáme o Farmakoekonomice anesteziologických postupů v podání dr. J. Frančákové z Olomouce. Přichází se zjištěním, že nejdražším je sevoflurane. Klinický registr – zdroj pro nová doporučení v léčbě peripartálního krvácení prezentuje dr. D. Seidlová z Brna. Blok ukončuje Pooperační bolestí v krku dr. K. Dostálová z Olomouce.

 

2.10.2009, 15:00, Společenský sál

Od odpoledního bloku Chyby a omyly I očekáváme, jak už napovídají názvy přednášek, kazuistiky chyb v předanestetické přípravě, anestézii, pooperační péči a regionálních technikách. Zajímá nás přednáška dr. Horáčka z Prahy o pochybeních v předanestetické přípravě zvláště novým poznatkem o souvislosti úrovně poškození chrupu se stupněm poškození věnčitých tepen. Dr. Horáček sděluje myšlenku zavedení screeningových vyšetření věnčitých tepen u mladých osob s výrazným poškozením chrupu. Následující přednáška dr. Málka je zdrojem mnohých příkladů příčin pochybení při vedení anestézie. Rozebírá příčiny morbidity a mortality při CA a mimo jiné zmiňuje zajímavý fakt, že až 96% chyb je dáno lidským faktorem.

 

2.10.2009, 16:00, Malá scéna

Dobré doktory je třeba si vychovat – a zvláště v oboru AIM. Blok edukace na Malé scéně je důkazem toho, že toto si uvědomují i ti nejkompetentnější. Dr. Šturma se věnuje pregraduálnímu studiu, pokračujeme předatestační přípravou, kde nám dr. Schreiberová představuje koncept, který s úspěchem praktikují ve FN v Hradci Králové. Doporučení ESA nám sděluje dr. Chytra z Plzně a na něj navazuje svou přednáškou dr. Ševčík a představuje  aktuální stav vzdělávání v oboru intenzivní medicíny a zároveň rozvádí svou vizi do budoucna.

2.10.2009, 17:50, Malá scéna

Krátkou pauzu mezi bloky využíváme na občerstvení a znovu se s nadšením vracíme na Malou scénu, kde nás čeká blok KPR. Plný sál a nekonečný tok nových posluchačů jsou důkazem toho, že tato témata se těší velkému zájmu. Začíná dr. Růžička, který se věnuje efektivitě KPR. Následují dvě přednášky našich brněnských kolegů z FN USA. Dr. Zvoníček představuje v rozsáhlé prezentaci postresuscitační syndrom a dr. Suk přehledně informuje o využití hypotermie v praxi. Následuje diskuze o využití terapeutické hypotermie na jiných pracovištích. Poslední slovo v tomto bloku má dr. Truhlář, který představuje nejnovější trendy v problematice intraoseálních přístupů. Tímto si Vás zároveň dovolujeme pozvat na 1. konferenci portálu AKUTNE.CZ, kde bude tato problematika součástí odpoledních workshopů.


 

2.10.2009, 18:00, Společenský večer

Po náročném maratonu přednášek odchází mnozí účastníci kongresu na prohlídku pivovaru Budvar. Mrzí nás, že nemůžeme jít s nimi a referovat Vám o vůni moravského sladu a žateckého hlávkového chmele. Balíme stánek AKUTNE.CZ a chystáme se na závěrečný společenský večer, který se odehrává paralelně na dvou místech. Vybrali  jsme si hotel Malý pivovar. To však ještě netušíme, že se nevyhneme ani proslulým Masným krámům.

Na níže uvedených fotografiích se s Vámi chceme podělit o pár okamžiků z posledního večera kongresu ČSARIM 2009. Romanticky vyhlížející náměstí, jazzové nálada v hotelu Malý pivovar, průčelí Masných krámů a momentky nejen akutně se bavících hostů...

 

3.10.2009, 8:50, Společenský sál

Navzdory velmi vydařenému večírku v Masných krámech už po osmé hodině těžko hledáme parkovací místo u kulturního centra Metropol. Ve Společenském sále se schází skupinky příznivců anesteziologických přednášek. Dr. L. Hess začíná tento blok prezentací Anestetika usnadňující sexuální násilí. Jaká farmaka před anestézií vysadit a jaká vždy ponechat? je hlavním tématem dr. M. Horáčka. Poté se rozpoutává diskuze zejména o tom, zda vysadit či ponechat beta-blokátory při plánované subarachnoideální blokádě.

Čas určený na tento blok se krátí a dr. Solař z Hradce Králové přednáší o úskalí interpretace EKG v anestezii a intenzivní péči. Jako poslední vystupuje se zajímavým tématem prof. Skarvan z Basileje - Stárnoucí srdce v anestézii a intenzivní péči. Těžko byste hledali lepšího řečníka.

3.10.2009, 8:55, Divadelní sál

Algeziologie II probíhá v Divadelním sále. Účastníků zde sedí poskrovnu a podotýkáme, že je to velká chyba. Ať už Silné opioidy v léčbě chronické bolesti z úst dr. P. Ševčíka, Novinky v léčbě bolesti dr. M. Hakla, Komplexní regionální bolestivý syndrom v podání dr. O. Haklové nebo Radiofrekvenční léčba z pohledu EBM dr. T. Gabrhelíka jsou skvělými přednáškami. Dr. Hakl hovoří o novinkách roku 2010 a oprávněně ho trápí problém financování a omezené preskripce těchto léčiv. O nic méně zajímavě a poutavě hovoří i dr. Haklová. Mluvené slovo přehledně doplňuje její prezentace plná fotek a kazuistik KRBS.

3.10.2009, 12:00, Společenský sál

V pravé poledne se všichni přítomní schází do Společenského sálu, aby si poslechli závěrečná slova dr. Cvachovce a aby zjistili, kdo že bude letos odměněn. V kategorii Volné sdělení – INTENZIVNÍ MEDICÍNA za „Přednemocniční indukce terapeutické hypotermie u nemocných po mimonemocniční náhlé zástavě oběhu v České republice (klinická studie pre-cool)“ získává cenu dr. R. Škulec z Kladna.

Druhou oceněnou kategorií je Volná sdělení – POSTER a v ní se porotě nejvíce líbil poster P-31 „Intrakraniální hematomy u warfarinizovaných pacientů – kazuistiky a doporučení léčby“. Dr. V. Přibáň naneštěstí už nebyl přítomen a tak doufáme, že se k němu odměna dostane. V kategorii Nejlepší přednáška – SESTRY A NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI se umístily O. Janíková a J. Večeřová z Brna s „Prevencí ventilátorové pneumonie“ a rovněž nás mrzí, že jsme je nemohli při tomto skvělém okamžiku zachytit.

Na závěr jsme si nechali kategorii Volné sdělení – ANESTEZIOLOGIE a to z jednoho prostého důvodu. Pro výhru si totiž nešel nikdo jiný než otec portálu AKUTNE.CZ dr. P. Štourač za soubor projektů kolem portálu AKUTNE.CZ, z nichž byly představeny tyto: „Nové interaktivní multimediální algoritmy – WWW.AKUTNE.CZ a „Úloha multimediálních přenosů z operačních sálů při výuce anesteziologie“.


Co dodat? Snad jen, sejdeme se zde, na AKUTNE.CZ a nebo 9.-11.9.2010 na XVII. kongresu ČSARIM ve Zlíně. Budeme se těšit.

Reportáž pro Vás napsaly, nafotily a natočily:

Zuzana Ďurišová, Martina Kosinová, Olga Smékalová a Eliška Krajtlová

V průběhu kongresového dění přes výrazně převládající pozitivní dojem napadly redaktory a editory portálu AKUTNE.CZ náměty na zlepšení, které jsme shrnuli do následujícího desatera.

10 námětů na zlepšení

  1. Nezavirované počítače - stalo se tradicí posledních tří ročníků, že si všichni přednášející odnesli na svých USB flash discích trojského koně - nemůže být problém nainstalovat účinnou ochranu (NOD32, AVG, AVAST i Norton vir následně detekovali i vyléčili)
  2. Maximální videokompatibilita - nemůže být problém doinstalovat příslušný kodek. Je-li jednou doinstalován, je nepřípustné, aby následně v sále nefungoval
  3. Zveřejnění abstrakt ještě před kongresem (pokud by byly opět distribuovány elektronicky) nebo návrat k tištěné verzi - abstrakt přečtený ještě před přednáškou významně napoví a zlepší přípravu k případné diskuzi
  4. Dodržování času na svoji prezentaci - je neslušné překračovat stanovený čas, je věcí moderátora nad dodržováním bdít, bohužel na českých kongresech jde o natolik rozšířenou skutečnost, že nám již připadá normální
  5. Dodržování délky firemních sympozií - není přípustné, aby komerční prezentace narušovaly svojí délkou běžný program 
  6. Řádné moderování diskuzí - osoba moderátora může případné diskuzi nejen napomoci...
  7. Povinnost speakerů zveřejnit konflikt zájmů
  8. Zavedení paralelních výukových lekcí, i zpoplatněných
  9. Oběd v ceně registračního poplatku
  10. Dohlédnout na to, aby společenský večer odpovídal jeho ceně - přes jednotnou cenu 600 Kč byla úroveň a hodnota jednotlivých společenských večerů velmi nejednotná

1. 10. 2009 ...sejdeme se na AKUTNE.CZ
Zpět