Výjezdní zasedání tvůrců portálu AKUTNE.CZ

Druhý adventní víkend byl pro mnohé členy týmu AKUTNE.CZ zpestřen pobytem na samém okraji Moravského krasu v rekreační chatě v Ochoze u Brna na výjezdním zasedání tvůrců portálu AKUTNE.CZ. Cílem této víkendové akce bylo zhodnocení úspěchů a podporovaných akcí portálem AKUTNE.CZ v roce 2011 a naplánování akcí na nadcházející rok 2012. Nedílnou součástí sobotního dne byla lekce Problem-based learning pro studenty a čerstvé absolventy našho týmu jako poděkování za jejich aktivity v proběhlém roce. V průběhu víkendu také některé tvůrčí týmy pracovaly na posledních úpravách multimediálních algoritmů, které budou zveřejněny na portálu AKUTNE.CZ právě na Štědrý den, jako dárek pro naše věrné návštěvníky.

Lekce Problem-based learning z pohledu studentky 5. ročníku VL:

Sobotný deň sme nestrávili len oddychom, ale aj aktívnou činnosťou. Na programe sme mali lekciu Problem-based learning. Z môjho pohľadu študentky to bolo veľmi zaujímavé, hlavne ten fakt, že v Anglicku je takýto štýl výuky bežný. Myslím, že aj u nás by boli takéto lekcie veľkým prínosom.

Priviezli nám „pacienta“ v somnolentnom stave, ktorý sa sťažoval na bolesti v oblasti chrbta. Našou úlohou nebolo len zistiť, čo sa pacientovi stalo a vymyslieť postupy, ktoré by ho zachránili. Súčasťou nášho snaženia bolo tiež vzájomne si objasniť, čo sa s pacientom deje po fyziologickej a hlavne patofyziologickej stránke a ako na tieto stavy reagujú kompenzatórne mechanizmy ľudského organizmu. V realite to znamenalo následovné – použiť naše teoretické vedomosti v praxi a vedieť s nimi komplexne pracovať. Lekármi sme boli my, študenti medicíny, úlohy moderátora sa zhostila dr. Suchomelová. Na zdarný priebeh lekcie dozeral dr. Štourač, ktorý zároveň kontroloval správnosť našich úvah.

Podarilo sa nám zdiagnostikovať rupturu aorty, previezť pacienta na vyššie pracovisko a prediskutovať situáciu okolo pacienta aj samotnej operácie. Po úspešnom ukončení lekcie nechýbal potlesk a každý z nás bol nadšený.

Potom už nasledovala zaslúžená zábava, trvajúca až do rána, u niektorých spojená s nočnou prechádzkou do jaskyne Pekárna.


5. 12. 2011
Zpět