Kurzy SONOAKADEMIE s 25% slevou pro příznivce portálu AKUTNĚ.CZ

Dovolujeme si Vás pozvat na dva podzimní kurzy pořádané SONO AKADEMÍÍ. 23. – 24. září 2021 se na Anatomickém ústavu 1. LF UK v Praze odehraje CADAVER WORKSHOP regionální anestezie. 5. listopadu se pak odehraje praktický kurz pro začátečníky – VYUŽITÍ ULTRAVZUKU U LŮŽKA PACIENTA. Pro příznivce portálu AKUTNĚ.CZ máme unikátní nabídku v podobě 25% slevy. 25% slevu na kurzovné obdržíte při registraci, pokud napíšete do poznámky: „akutne.cz SLEVA“.

Program

CADAVER WORKSHOP regionální anestezie

Datum konání kurzu: 23. – 24. září 2021
Místo konání: Anatomický ústav 1.LF UK, U Nemocnice 1563/3, Praha
Lektoři: doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD., MUDr. Daniel Nalos, MUDr. David Doležal a MUDr. Dušan Mach a další
Popis: Cadaver workshop regionální anestezie je dvoudenní vzdělávací kurz v oblasti regionální anestezie. Důraz bude kladen na praktické dovednosti při práci s ultrazvukem. Vedle demonstrace na figurantech budou k dispozici speciálně připravené anatomické preparáty. Tento workshop je určen jak začátečníkům, tak i mírně pokročilým. Účastníci budou rozděleni podle úrovně zkušeností do skupin po 4 - 5.
Hlavní témata: Blokády - proximálně od I. žebra, brachiálního plexu distálně od I. žebra, terminálních nervů brachiálního plexu, n. ischiadicus na dolní končetině, břišní stěny, nervů lumbálního plexu na dolní končetině; využití shamrock view a QLB; základy léčby bolesti a nácvik práce s jehlou a UZ sondou a další

Registrace, více informací: https://www.sonoakademie.cz/cadaver-workshop-regionalni-anestezie-23-24-zari-2021/

Praktický kurz pro začátečníky – VYUŽITÍ ULTRAVZUKU U LŮŽKA PACIENTA

Datum konání kurzu: 5. listopadu 2021
Místo konání: Moderní vzdělávací centrum DIALOG, Budínova 2464/2b, Praha 8 (u nemocnice Na Bulovce) 
Lektoři: MUDr. Daniel Nalos, MUDr. David Doležal
Popis: Kurz určený pro zdravotní sestry, lékaře a studenty zdravotnických oborů. Cílem kurzu je seznámit všechny účastníky se základními principy ultrazvuku, rozdíly mezi sondami a základními postupy s důrazem na jejich praktický nácvik.
Hlavní témata: základy ultrazvukového vyšetření, principy ultrazvukového zobrazení, identifikace tkání a krevního řečiště v UZ obrazu, praktický nácvik na figurantech a modelech

Registrace, více informací: https://www.sonoakademie.cz/prakticky-kurz-pro-zacatecniky-vyuziti-ultravzuku-u-luzka-pacienta-5-listopadu-2021-0/


17. 9. 2021 ...sejdeme se na SONO AKADEMII...
Ultrazvuk
cadaver
SONO AKADEMIE
Zpět