Kongres Kritické stavy v porodnictví 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na kongres Kritické stavy v porodnictví 2012, který pořádá Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci s Gynekologicko– porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze a Aesculap Akademií.

Místo konání: Národní muzeum (nová budova), Praha 1
Termín konání: 8. prosince 2012

Program


3. 10. 2012
Zpět