Kurz urgentní medicíny 2023

Je 22. dubna 2023 a Simulační centrum Masarykovy univerzity hned z rána ožilo v rytmu urgentní medicíny. Tradiční kurz, pořádaný portálem AKUTNĚ.CZ pro studenty 4.- 6. ročníku Všeobecného lékařství, se koná již podruhé v novém hávu.

Jeden den, 15 stanovišť, 48 studentů, 54 organizátorů. Kurz urgentní medicíny nabízí ideální možnost si nacvičit základní dovednosti potřebné v akutní medicíně a zdokonalit si znalosti řešení různých kritických stavů, jež se mohou vyskytnout přednemocniční i nemocniční péči. Předpokladem účasti na kurzu je samostudium pre-learningových materiálů a úspěšné absolvování pre-testu. Právě díky předchozí teoretické přípravě studentů lze zaměřit kurz na praktický nácvik. 
Letošní, již 12. ročník se opět konal pod záštitou jak Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, tak i Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a všech tří brněnských anesteziologických klinik. Prof. Štourač, mimo jiné, zástupce a přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace, během slavnostního zahájení postupně předával slovo pozvaným hostům. Prof. Repko, děkan LF MU, všechny zúčastněné vřele uvítal a popřál příjemné zážitky. Za Anesteziologicko-resuscitační kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny kurz zahájil pan přednosta, prof. Šrámek. Zástupce Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno, dr. Barvík, vyřídil pozdrav od prof. Gála, jemuž zdravotní indispozice nedovolila zúčastnit se kurzu osobně. Urgentní medicína je denním chlebem zdravotnických záchranných služeb. Proto jsme velmi rádi, že záštitu nad kurzen tradičně zajišťuje i Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, za kterou se slavnostního zahájení zúčastnila dr. Truksová Zuchová. Dále se slova ujala dr. Harazim, která hovořila za celý pořádající tým portálu AKUTNĚ.CZ a popřála všem mnoho nabytých zkušeností. Celý kurz je možné uskutečnit nejen díky entuziasmu organizátorů, ale i za finanční podpory Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ. Hlasem Správní rady Nadačního fondu účastníky přivítala dr. Smékalová. Kurz urgentní medicíny se již druhým rokem koná na půdě supermoderního centra Simulační medicíny, které svým vybavením nabízí autentické prostředí pro výuku studentů. Ředitel Simulačního centra Masarykovy univerzity, Mgr. Dvořáček, se přidal k předcházejícím řečníkům a všem účastníkům kurzu popřál mnoho úspěchů. 

Díky precizně sestavenému harmonogramu si studenti během nabitého dne mohli vyzkoušet základní dovednosti urgentní medicíny. Přes zajištění průchodnosti dýchacích cest, vstupu do cévního řečiště, drenáže hrudníku, resuscitace až po imobilizační techniky, porod v terénu či vyproštění z havarovaného vozidla. 

Týmového ducha a sehranost studenti trénují na soutěžním stanovišti. Letos bylo třeba zachránit pacienta v anafylaktickém šoku. Všechny týmy se snažily virtuálnímu pacientovi poskytnout tu nejlepší péči. Vítěz však může být jen jeden. Cenu Jiřího Korbičky si z rukou dr. Tomáše Korbičky přebral tým ve složení: Veronika Bagolová, Lenka Rašková a Lukáš Hajdúch. Vítězům moc gratulujeme.

Kurz urgentní medicíny se tradičně těší velké oblibě mezi studenty. Svědčí o tom i fakt, že po spuštění registrace bývají místa promptně obsazena. Možnost vyzkoušet si život zachraňující výkony tzv. nanečisto, pod dohledem zkušených lektorů z řad lékařů oborů AIM, chirurgie, gynekologie je v podmínkách současného vzdělávacího systému celkem unikátní. Díky všem, kteří se na organizaci podíleli a přejeme všem účastníkům, aby získané zkušenosti mohli bezpečně využít ve své budoucí praxi lékaře. 


19. 3. 2023 ... sejdeme se na Kurzu urgentní medicíny 2024
KUM
urgentní medicína
Zpět