ESA masterclass on Scientific Publication v Aténách

ESA masterclass on Scientific Publication, kurz pořádaný Evropskou anesteziologickou společností (ESA) se konal ve dnech 23. - 25. října v Aténách. I přesto, že do Atén ještě krásy podzimu nedorazily, jsme měli jedinečnou možnost vidět toto krásné starobylé město převážně za slunného počasí, ba co víc...bez turistů. Třídenního kurzu se účastnilo na 18 lékařů nejen z Evropy (Řecko, Itálie, Srbsko, Egypt, Saudská Arábie a v neposlední řadě i Česká republika).

Třídenním kurzem nás provázel John Carpenter (Freelance Medical Communications Consultant, Medical Writer and Trainer). Kurz nás každý den provedl jinou fází akademického psaní. První den jsme se věnovali psaní metodiky a částí s výsledky, které jsou dle Johna nejjednodušší v celé publikaci. Proto bychom s nimi měli vždy začínat. Druhý den přišel čas na úvod a diskuzi, kreativní a současně nejtěžší část každé publikace. Zaměřili jsme se na nezbytnosti, které každá část vyžaduje, posloupnosti i správné volení frází a užití "správné angličtiny". Poslední den kurzu jsme pracovali s volbou názvu a psaní abstraktu, který jsme vyhotovili v několika verzích, délkách slov, a tím si prakticky ukázali, které informace jsou v abstraktu stěžejní.

V závěru kurzu jsme se věnovali i praktickým náležitostem, jako je volba vhodného časopusu, formulace "cover letteru" a všeobecně možnosti komunikace s editorem. Nezbývá než pogratulovat organizátorum, společnosti ESA, k výběru místa i řečníka celého kurzu. Myslím že účast na takovém kurzu by mělá být základem nejen pro každého doktoranda, který chce brát své studium vážně.


26. 10. 2018 Martina Kosinová
publikace
ESA
Atény
Zpět