VETRAM - ventilační trénink na animálním modelu 29.11.2013

Další workshop umělé plicní ventilace se speciálním zaměřením na model a management ARDS, který pořádají KARIM VFN a 1.LF UK a Fyziologický ústav 1.LF UK proběhne dne 29.11.2013.

Program a další podrobnosti naleznete na webu www.karim-vfn.cz/

Pozvánka


1. 11. 2013
Zpět