Záchrana v zimě (Rescue in Winter)

Portál AKUTNĚ.CZ si Vás, jako mediální partner, dovoluje pozvat na konferenci

Záchrana v zimě (Rescue in Winter)

Termín konání konference: 21. – 23. 2. 2013

Místo konání konference:
21. a 22. 2. 2013 - Univerzitní kampus Brno Bohunice, LF MU
23. 2. 2013 - Brněnská přehrada, mapa

Kontaktní osoby:
Tomáš Vodička, tvodicka@fsps.muni.cz
Jindřich Pavlík, pavlikj@fsps.muni.cz

 

Podrobné informace včetně odborného programu naleznete na webových stránkých konference.

Pořadatelé:

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o. a Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


5. 2. 2013
Zpět