Odborný program a registrace X. konference AKUTNĚ.CZ

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny na jubilejní X. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat stejně jako před devíti lety I. konference AKUTNĚ.CZ v Den studenstva, tedy v sobotu 17. listopadu 2018 v Brně v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Registrace na konferenci byla ukončena. V případě zájmu o zrušení již existující registrace nás prosím informujte na e-mail sekretariat@akutne.cz.

Program konference ke stažení

Poděkování partnerům X. konference AKUTNĚ.CZ

Konference je určena jak studentům vyšších ročníků lékařských fakult, mladým lékařům v předatestační přípravě, tak i nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Tato vzdělávací akce je spolupořádaná s OSL ČLK Brno-město dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

I letos pro Vás připravujeme několik paralelních sekcí: Dětská anestezie, Nikdy nebuď zaskočen... aneb jak na to u život zachraňujících výkonů, Porodnická anestezie, Sekce mladých anesteziologů a samozřejmě nelékařská paralelní sekce.

Registrace na konferenci byla ukončena 7. listopadu. 

V případě, že jste zaregistrovaní a konference se nemůžete zúčastnit, odhlašte se prosím zasláním e-mailu na sekretariát konference.

Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz

X. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ

Termín: 17. 11. 2018
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice

X. KONFERENCI ZAŠTIŤUJÍ:

děkan LF MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

 

X. KONFERENCI POŘÁDAJÍ:

 

Lékařská sekce - Aula A22

Vědecký výbor: Jan Bláha, Karel Cvachovec, Roman Gál, Jozef  Klučka, Ivo Křikava, Peter Merjavý, Michal Otáhal, Dagmar Seidlová, Pavel Ševčík, Roman Škulec, Petr Štourač, Tomáš Vymazal

Organizační výbor: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová,  Jitka Křížová, Jitka Chlupová, Jan Hudec, Tereza Prokopová, Martina Klincová

7:30 - 8:00 Registrace

8:00 - 8:30 Slavnostní zahájení

8:30 - 9:45 Souhrnné přednášky

Předsedající: Karel Cvachovec, Pavel Ševčík

 • Pavel Ševčík (Ostrava) - AKUTNĚ.CZ slaví 10 let a co náš obor...?
 • Jozef Klučka (Brno) - 10 nejlepších článků uplynulých 12 měsíců dle portálu AKUTNĚ.CZ®
 • Marek Kovář (Brno) - Nová guidelines našeho oboru v roce 2018 a proč jim věnovat pozornost

10:10 - 11:25 Anestezie

Předsedající: Jiří Málek, Peter Merjavý

 • Karel Cvachovec (Praha) Anestezie pod kontrolou aneb může být perioperační proces bezpečnější?
 • Jiří Málek (Praha) - Nová anesteziologika co (ne)můžeme čekat?
 • Peter Merjavý (Belfast, Northern Ireland) - Místo regionální anestezie a analgezie v perioperačním období

11:30 - 12:20 Posterová sekce - prezentace kazuistik posterové sekce v prostorách koridoru UKB

(podrobné informace k posterové sekci viz níže)

12:30 - 13:45 Intenzivní medicína

Předsedající: Roman Kula, Bronislav Stibor

 • Jan Máca (Ostrava) - VILI – Co vlastně škodí plicím na umělé plicní ventilaci?
 • Roman Kula st. (Ostrava) - Sepse v seniorském věku
 • Bronislav Stibor (Baden bei Wien) - Invisible fluids - skrytý problém intenzivní medicíny

14:10 - 15:25 Varia

Předsedající: Tomáš Vojtíšek, Lubomír Večeřa

 • Tomáš Vojtíšek (Brno) - Anestezie a intenzivní medicína z pohledu soudního lékaře
 • Roman Škulec (Ústí nad Labem) - ALS a BLS guidelines 2020 - přání a očekávání
 • Lubomír Večeřa (Zlín) - Endokanabinoidní receptory a onkologický pacient

15:30 - 16:00 Slavnostní zakončení

Posluchárna A11/334 (paralelní přenos do místnosti A11/305)

9:00 - 10:30 Dětská anestezie

Předsedající: Dušan Mach, Barbora Nedomová

 • Dagmar Krejčí, Jakub Šesták (Brno) - Domácí umělá plicní ventilace u dětí
 • Markéta Nowaková (Ostrava) - Neodkladná pomoc dítěti pohledem EPALS
 • Barbora Nedomová (Bratislava) - Využití a postavení moderních inhalačních anestetik v dětské anestezii
 • Dušan Mach (Nové Město na Moravě) - Lze podat anestezii nedonošenému novorozenci v mimořádných podmínkách?

11:00 - 13:30 Nikdy nebuď zaskočen... aneb jak na to u život zachraňujících výkonů

Předsedající: Michal Otáhal, Pavel Michálek

 • Michal Otáhal (Praha) - Nikdy nebuď zaskočen …. aneb proč se stále opakovat?
 • Lukáš Dadák (Brno) - Predikce obtížného zajištění dýchacích cest, algoritmy, VORTEX, videolaryngoskop
 • Tomáš Brožek (Praha) - Když si myslím, že to nepůjde - fibrooptická intubace
 • Pavel Michálek (Praha) - Když zjistím, že to nejde … možnosti supraglotického zajištění DC - LMA
 • Michal Otáhal (Praha) - Když už to opravdu nejde - možnosti infraglotického zajištění DC - koniotomie, BACT
 • Jan Čiernik (Brno) - Invazivní vstupy do hrudníku - punkce, thorakostomie, HD – kdy, jak a co?
 • Jana Kubalová (Brno) - Když nemám žílu - Intraoseální přístup

14:00 - 15:30 Porodnická anestezie               

Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM ČLS JEP  

Předsedající: Jan Bláha, Dagmar Seidlová

 • Jan Bláha (Praha) - Dogmata na porodním sále.
 • Martina Kosinová (Brno) - V jednoduchosti je krása, aneb máme k dispozici levná, ale účinná opatření?
 • Dagmar Seidlová (Brno) - Postpartální hemolyticko-uremický syndrom.
 • Pavlína Nosková (Praha) - Bolesti hlavy v porodnictví - příběhy z praxe

16:00 - 17:15 Zachráníme Karla?

Interaktivní video-workshop Aesculap Akademie - Michael Stern

Pozvánka

Sekce mladých anesteziologů - A11/205 (paralelní přenos do místnosti A11/206)

Záštita: Sekce mladých anesteziologů při ČSARIM

9:15 – 9:30 Úvod a zahájení (Martina Klincová, Brno)

"Co by měl mladý anesteziolog vědět, když…"

9:30 – 11:00

Předsedající: Vojtěch Vodička (Ostrava)

 • Jan Šturma (Praha) …premedikuji polymorbidního pacienta 
 • Michal Horáček (Praha) …mám na sále nově vzniklou arytmii
 • Jitka Mannová (Havlíčkův Brod) …mě volají k akutnímu císařskému řezu
 • Pavel Suk (Brno) ...rozhoduji o nenavyšování, odnětí terapie nebo DNR 
11:30-13:00

Předsedající: Kateřina Jedličková (Brno)

 • Ivana Zýková (Liberec) …pečuji o pacienta s kraniotraumatem 
 • Tomáš Henlín (Praha) …pečuji o pacienta s polytraumatem
 • Eva Straževská (Brno) …pečuji o pacienta na dialýze
 • Anatolij Truhlář (Hradec Králové) …vybíhám k resuscitaci v rámci nemocnice

"Jsem mladý anesteziolog a chci…"

14:00-15:30

Předsedající: Eva Klabusayová (Hradec Králové)

 • Tomáš Vymazal (Praha) …získat maximální oborovou kvalifikaci, a to včetně evropské (EDIC/EDAIC)
 • Michael Stern (Praha) …pracovat úspěšně v zahraničí
 • Jiří Chvojka (Plzeň) …začít sloužit na záchrance
 • Tomáš Gabrhelík (Zlín) …nevyhořet

Posluchárna A11/234

9:15 - 10:30 Klinická farmacie v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína

Předsedající: Jakúbková, Papiež 

 • Adela Jakúbková (Brno): Úloha klinického farmaceuta v anesteziologii a intenzivní péči
 • Lucie Polášková (Praha): Ředění a podávání parenterálních léčiv v intenzivní medicíně
 • Milena Čtveráčková (Brno): Specifika podání léčiv sondou v intenzivní péči
 • Adriana Papiež (Brno): Vědecko-výzkumná témata klinické farmacie v oboru AIM

Posterová sekce

MEDICALLY CHALLENGING CASES (uzávěrka abstrakt 5. 11. 2018)

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz do 5. 11. 2018. Jako předmět zprávy uveďte "Poster - lékařská sekce". Každý účastník, jenž bude prezentovat poster v sekci Medically Challenging Cases, obdrží 1 lístek na společenský večer zdarma. Autor vítězného posteru bude odměněn částkou 5000 Kč.

Hodnotící komise:

 • doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. - za akademické pracovníky
 • MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí
 • MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů

Instrukce pro autory posteru:

 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude v přízemí vstupní auly na VIP registraci v době od 7:30 do 9:00.
 • Odevzdání samotného posteru bude taktéž na VIP registraci, nejpozději do 9:00.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení hlavní lékařské sekce, nejpozději pak v 17:30. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 11:30 až 12:30 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení konference, které proběhne v přednáškové Aule od 15:30.

Společenský večer proběhne 17. listopadu 2018 od 19.00 h v prostorách rockového klubu FAVÁL music circus.

 

Nelékařská paralelní sekce - A11/114

Vědecký výbor: Jana Flajšingrová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik

Organizační výbor: Jana Flajšingrová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik, Jana Toufarová, Lucie Kosková, Klára Zaplatilová

8:15 - 8:50 Registrace

8.50 - 9.10 Slavnostní zahájení

9.15 - 10.25 Vzdělávání, profesní organizace

Předsedající: Jana Flajšingrová, Erna Mičudová, Martina Šochmanová

 • Nové vzdělávání pro anesteziologickou sestru (Mario Pytel, Brno)
 • Aktivity ČAS - představení činnosti profesní organizace (Martina Šochmanová, Praha)
 • Jak dál v nelékařských zdravotnických povoláních (Tomáš Válek, Brno)
 • Míľniky ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku (Milan Laurinc, SK)

10.45 - 11.55 Ochrana, bezpečí, rizika

Předsedající: Petra Juřeníková, Andrea Pokorná, Renáta Zoubková

 • Prevence násilí ve zdravotnictví (Jaroslav Pekara, Praha)
 • Krizové centrum – psychiatrická a psychologická první pomoc (Marie Malinová, Brno)
 • Transport bariatrických pacientů (Sylva Nováková, Vlasta Vařeková, Brno)
 • Nové objektivizující škály pro hodnocení pergamenové kůže (Andrea Pokorná, Brno)

13.05 - 14.15 Co nového, varia I

Předsedající: Ivana Kupečková, Jana Nekudová, Jana Toufarová

 • Vzdělávání zaměstnanců ZZS JmK,p.o. v oblasti mimořádných událostí (Sylva Nováková, Vlasta Vařeková, Brno)
 • Můžeme provádět kognitivní rehabilitaci i na intenzivní péči? (Kristýna Prčíková, Markéta Kočí, Ostrava)
 • Robotické operování z pohledu anesteziologické sestry (Kateřina Budínská, Iva Svatoňová, Hradec Králové)
 • Neintubační hrudní chirurgie (Kamil Hudáček, Petra Agalarevová, Aranka Růžičková, Brno)

14.35 - 15.45 Co nového, varia II

Předsedající: Jana Bukovská, Branislav Moravčík, Markéta Říhová

 • Krvácivé stavy v porodnictví (Jana Bukovská, Brno)
 • Transport rizikového novorozence (Jitka Hudečková, Brno)
 • Abdominální compartment syndrom jako komplikace neuroblastomu pravé nadledviny (Zuzana Foralová, Věra Nečasová, Brno)
 • Naše zkušenosti s péčí o pediatrické pacienty na dospávacím pokoji (Marcela Šamlotová, Růžena Bartasová, Brno )

15:45 - 16:00 Slavnostní zakončení

Workshopy nelékařské sekce - registrace bude spuštěna 15. října 2018 na www.akutne.cz, kde naleznete i veškeré informace o workshopech a jejich kapacitě.

Součástí nelékařské sekce je posterová část, kde je možno prezentovat Novinky v intenzivní ošetřovatelské péči a zajímavé kazuistiky.

Hodnotící komise: Jana Nekudová, Jana Jahodová, Ivana Kupečková, Petra Juřeníková, Milan Laurinc

 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude na registraci sesterské sekce od 8:00 do 9:00, kde odevzdáte vytištěný poster k vylepení.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení přednášek, nejpozději pak v 17:30. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 12:00 až 13:00 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení nelékařské sekce.

Postery do nelékařské sekce ve finální podobě zasílejte do 5. 11.2018 na adresy: jana.flajsingrova@akutne.cz, marketa.rihova@akutne.cz.


28. 10. 2018 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
konference
AKUTNĚ.CZ
posterová sekce
workshopy
Zpět