Projekt ke zhodnocení poskytování paliativní péče po pandemii COVID-19 a dopad na morální distres v prostředí intenzivní péče (PEOpLE-C19–EU)

Projekt PEOpLE-C19–EU, který probíhá pod záštitou ESICM (Evropské společnosti intenzivní medicíny), cílí na všechny nelékařské zdravotnické pracovníky a lékaře v Evropě, kteří poskytovali zdravotní služby pacientům s COVID-19 na jednotkách intenzivní péče.

 

Projekt vznikl ve spolupráci Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno, 1. lékařské Fakulty Univerzity Karlovy Praha a University of Plymouth a je oficiálně registrován na ClinicalTrials.gov (NCT05089032).

Primárním cílem projektu je popsat praxi poskytování paliativní péče, včetně rozhodování v závěru života, v kontextu proběhlé pandemie. Dalším cílem je popsat dopad pandemie na morální distres v souvislosti s pandemií na zdravotnické pracovníky a analyzovat možné modifikovatelné faktory jeho vzniku. Projekt navazuje na projekt PEOpLE-C19 (NCT04910243), který je podpořen MZ ČR, odbornými lékařskými společnostmi (např. ČSARIM, ČSIM aj.) i nelékařskými profesními společnosti (ČAS, UNIPA, CKPA aj.) a asociacemi vzdělavatelů (např. AVVNZP) a jehož výsledky byly publikovány zde.
Výsledky slouží k podpoře a cílení edukačních aktivit a dalšího výzkumu v oblasti paliativní péče v kontextu poskytování intenzivní péče.

Budeme rádi, pokud dotazník rovněž vyplníte, pokud pracujete v intenzivní péči, anebo budete sdílet odkaz na dotazník: https://redcap.link/0uoxtjus
nebo můžete použít QR kód


 


14. 7. 2023
COVID-19
paliativní péče
PEOpLE-C19–EU
Zpět