50 let Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Opavě - 1969-2019

18.3.2019 proběhlo setkání k příležitosti 50. výročí založení samostatného Oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO) v nemocnici v Opavě. Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a zúčastnili se ho jak současní zaměstnanci ARO v nemocnici v Opavě tak i ti, kteří se podíleli na jeho chodu v minulosti. 

Příjemně mě překvapila odborná část programu, ve které byl letmo zmíněn přehled historie ARO v Opavě, ale hlavně přehledně prezentován současný stav odborné péče poskytované tímto oddělením. 

I když by se dalo říct, že se jedná o běžnou rutinní práci okresního oddělení, tak vybavením a standardy péče naprosto splňuje požadavky kladené na současnou medicínu.

 Na ARO v tehdy Státní Slezské nemocnici v Opavě jsem nastoupil jako absolvent a stále na ně vzpomínám (s jistou dávkou nostalgie) jako na pracoviště, které mě uvedlo do problematiky akutní medicíny. Především mě vybavilo praktickými zkušenostmi a dovednostmi, které nejen odstartovaly moji profesní kariéru, ale daly mi vynikající základ, který je stále použitelný a platný v klinické praxi. 

Tímto bych chtěl poděkovat bývalým kolegům, od kterých jsem se toho hodně naučil, vzkázat podporu současnému (dá se říci mladému) týmu zdravotníků (děláte to dobře!!!) a především doporučit studentům, kteří se rozhodují ve volbě pracoviště, že nástup na pracoviště okresního typu není marný a poskytne jim smysluplný profesní rozvoj.

50. let ARO Opava

Algeziologie aneb dnes samostatný nástavbový obor

(vytvořeno: 25.4.2019, poslední úpravy: 26.4.2019)
Hermannová Dominika Opava
Ježová Božena Opava

Od Chirologu k bazální stimulaci

(vytvořeno: 25.4.2019, poslední úpravy: 25.4.2019)
Klímová Romana Opava

50 let ARO v Opavě 1969 - 2019

(vytvořeno: 25.4.2019, poslední úpravy: 25.4.2019)
Hudymač Martin Opava

19. 4. 2019 Ivo Křikava
1969-2019
ARO
Opava
Zpět