Workshop: KDYŽ NEJDE ZAINTUBOVAT, ZAJISTIT ŽÍLU A PULS SE ZTRÁCÍ … ANEB ... JDE O ČAS ...

Dovolte nám pozvat Vás na workshop v rámci 14. PG kurzu Sepse a MODS s názvem KDYŽ NEJDE ZAINTUBOVAT, ZAJISTIT ŽÍLU A PULS SE ZTRÁCÍ … ANEB ... JDE O ČAS ...

Workshop je připraven ve spolupráci s portálem AKUTNE.CZ.

Termín: 27.1.2012

Čas: 8:30 - 10:30

Místo: Galerie, Clarion Hotel Ostrava

Program workshopu je následující:

Vedoucí workshopu: MUDr.K.Pelikán (Brno)

Když nejde zaintubovat, MUDr. K. Pelikán (Brno)
... zajistit žílu MUDr. J. Kubalová (Jihlava)
... a puls se ztrácí MUDr. Michal Otáhal (Praha), prap. Duchoň (AČR)

Po skončení teoretické části workshopu bude probíhat nácvik dovedností pod bedlivým dohledem zkušených lektorů na modelech.


26. 1. 2012
Zpět