V Hradci Králové se hovořilo o moderní léčbě selhání ledvin

Přední nefrologové z České republiky i zahraničí se sešli ve dnech 12. až 13. října 2018 v Hradci Králové v rámci IX. sympozia společnosti Fresenius Medical Care s názvem Moderní léčba selhání ledvin.Setkání se stalo zároveň 14. partnerským dnem s Českou nefrologickou společností. V rámci programu zazněla řada zajímavých témat od nových technologií, přes transplantace, až po možnosti léčby v domácím prostředí.

A právě na toto téma padaly smělé výzvy směrem k indikujícím lékařům, kteří by měli možnost domácí terapie „diskutovat“ s pacientem již při zahájení dialyzační léčby.

 O zahájení sympozia se postaral předseda České nefrologické společnosti prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, a poté usedl za předsednický stůl. Úvodní blok zahájil prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., přednosta interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, který hovořil na téma vlivu antidiabetik na progradaci a selhání ledvin a také o strategiích prevence a léčby diabetické nefropatie. Pro snížení rychlosti ztráty funkce ledvin má podle jeho názoru největší význam nízkoproteinová dieta a normotenze.

Po něm si vzala slovo Marion Morena Carrere, Ph.D. z Montpellier University Hospital Center ve Francii, která se ve své prezentaci věnovala studii FRENCHIE (FRENch Convective vs Hemodialysis In Elderly). Studie měla za cíl porovnat u pacientů nad 60 let potenciální benefity užití on-line hemodiafiltrace (HDF) oproti hemodialýze high-flux dialyzátorem (HF HD) s důrazem na toleranci léčby a nejčastější nežádoucí symptomy léčby. Studie potvrdila, že on-line HDF je z dlouhodobého pohledu bezpečná a velmi dobře přijímaná RRT metoda.  

Profesor Bernard Canaud z Center of Excellence Medical společnosti Fresenius Medical Care a Montpellier University Hospital Center navázal na svou kolegyni tématem vysokoobjemová hemodiafiltrace (High Volume HDF). Představil výsledky řady studií, které prokazují klinickou výhodnost této metody, snížení nežádoucích symptomů léčby a signifikantní snížení mortality z jakékoli příčiny v porovnání s pacienty na hemodialýze. Ocenil metodu High Volume HDF pro její efektivnost, bezpečnost a zlepšení klinických výsledků pacienta. „Na prvním místě je vždy kvalita života pacienta. Léčbu tedy musíme volit tak, aby přinášela konkrétnímu pacientovi nejlepší výsledky a minimalizovala nežádoucí symptomy léčby, jež by kvalitu jeho života snižovaly,“ uvedl v rámci své přednášky prof. Bernard Canaud.

V dalším bloku přednášek se prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie IKEM věnoval hodnocení posunu transplantační medicíny a zdůraznil, že některá transplantační dogmata již nyní neplatí, například věk pacienta či kompatibilita v krevní skupině a v HLA genů a antigenů. V bloku přednášek věnovaných cévním přístupům vystoupil s prezentací „Ultimátní cévní přístupy – kde jsou hranice?“ primář cévní chirurgie a vedoucí lékař transplantačního centra FN Hradec Králové MUDr. Igor Guňka, Ph.D.

V závěru prvního dne sympozia pak zazněly přednášky věnované s klinické zkušenoti s použitím nové generace dialyzačních monitorů. Z pohledu sestry své praktické zkušenosti přednesla Mgr. Dana Hrubá, vrchní sestra dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Sokolově, která zdůraznila především jednoduchost ovládání, vyšší bezpečnost a možnost přecházet mezi terapiemi bez nutnosti výměny setu, čímž se minimalizuje riziko kontaminace krve.

Výsledky právě dokončené odborné studie Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT „Posouzení časové náročnosti a bezpečnosti obsluhy dialyzačních monitorů“ představil Ing. Petr Volf: „Nasetování přístroje až po odstranění setů je u Fresenius 6008 CAREsystem oproti předchozí generaci dialyzačních monitorů signifikantně kratší, a to především z důvodu nižšího počtu kroků, které musí obsluha učinit. Zároveň došlo ke snížení počtu rizikových kroků pro pacienta o 67 %. Nový monitor navíc produkuje o 42 % méně odpadního infekčního materiálu.“

Druhý den IX. sympozia společnosti Fresenius Medical Care zahájilo téma paliativní léčba, a to se zaměřením na právní aspekty i v rámci oboru nefrologie pohledem MUDr. Barbory Szonowské z Interního oddělení Strahov VFN.

Dalším tématem byly domácí terapie. Své klinické zkušenosti s peritoneální dialýzou přednesla as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. z kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN. Ass. Professor James Heaf ze Zealand University Hospital v Dánsku se ve své prezentaci zaměřil na integrovanou péči o pacienty v konečném stádiu selhání ledvin, přičemž vyzdvihl domácí terapie – peritoneální dialýzu (PD) a domácí hemodialýzu (HHD) jako volbu číslo jedna kromě možnosti transplantace před zahájením léčby. Zdůraznil lepší přežívání pacientů, zachování reziduální renální funkce, zachování kvality života i finanční výhodnost.

„Je třeba podporovat domácí dialýzu jako optimální léčbu. Měli bychom říkat pacientům, že pokud chtějí přežívat déle, nechť si vyberou plnohdnotnou domácí terapii – peritoneální dialýzu nebo domácí hemodialýzu. Věk pacienta přitom není kontraindikací,“ řekl ass. prof. James Heaf a dodal: „Pro pacienty na peritoneální dialýze by měla být jako navazující terapie na prvním místě domácí hemodialýza, pokud jsou pro to vhodné podmínky.“


16. 10. 2018 Tisková zpráva Fresenius Medical Care
Zpět