1. ročník Jihlavských dnů urgentní medicíny

Rádi bychom Vás pozvali na 1. ročník Jihlavských dnů urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“, který se bude konat 21. května 2020 v nové aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Letošní téma je monotematicky zaměřené na kraniotrauma, od zajištění ZZS, přes managament na UP, rehabilitaci až po právní problematiku.

Další informace

Odborná témata

Doc. MUDr.Vladimír Pribáň Ph.d  FN Plzeň - Dekompresní kraniotomie
Doc. MUDr. Jan Mraček Ph.d FN Plzeň - Penetrující poranění hlavy
prof. MUDr. Radim Jančálek Ph.d, MBA FN USA  Zajištění kraniotraumatu ze strany ZZS
prof. MUDr. David Netuka Ph.d ÚVN Praha – Subdurální hematom
JUDr. Jan Mach – právní záležitosti
Rehabilitační péče
Ošetřovatelské péče
Varia


13. 2. 2020 ...sejdeme se v Jihlavě...
Jihlava
urgentní medicína
kraniotrauma
Zpět