Registrace na workshopy X. konference AKUTNĚ.CZ

Vážení účastníci X. konference AKUTNĚ.CZ, registrace na workshopy bude zahájena 15. 10. 2018.

Účast na všech workshopech je podmíněna vyzvednutím registrace spolu se vstupenkou na workshop nejpozději v 9.00 v místě konání konference. Později budou nevyzvednuté vstupenky na workshopy poskytnuty dalším zájemcům.

Pozvánka na společenský večer

Letos nabízené workshopy a akce (aktuální k 9.10.2018):

Registrace možná pro lékařskou i nelékařskou sekci:

 • Společenský večer – 17. 11. 2018 od 19:00 hod. FAVÁL Music Circus, Cena vstupenky 150 Kč (možno zakoupit na jednu registraci 1 – 3 vstupenky). Prosíme o úhradu vstupenky/ vstupenek do 13. 11. 2018 na číslo účtu 555000100/5500, v.s.: vaše ID.
  • V případě volné kapacity bude možné zakoupit vstupenky na Společenský večer i v prostoru registrace přednášejících v přízemí vstupní haly Univerzitního kampusu v den konference. 
 • Mindfullness a anestézia - Alena Škutchanová, A11/311, 20 účastníků, 14:45 – 15:45
 • Essential Pain Management (EPM) – certifikovaný kurz – Viktor Kubricht, Alena Mátlová, A11/306, 24 účastníků, 9:00 – 16:55

Registrace pouze v lékařské sekci:

Registrace pouze pro lékaře:

 • Základní ultrazvukem navigované techniky na operačním sále – Jozef Klučka, Ivo Křikava a B. Braun ve spolupráci s Aesculap akademií, A11/327, 24 účastníků, 10:00 – 12:00, 12:30 – 14:30

 

 • Poruchy koagulace a ROTEM Advanced (vhodná předchozí zkušenost s trombelastografickou metodou) – Ivana Zýková, Pavel Sedlák, A11/236, 10 účastníků, 9:30 – 11:00, 12:00 – 13:30, 14:00 – 15:30

 • Point-of-Care ultrasonografie pro začátečníky – Roman Škulec, A11/311, 12 účastníků, 11:30 – 14:00
 • Simulace akutních stavů v pediatrii - Roman Štoudek, A11/333, 5 účastníků, 9:00 – 9:50, 10:00 – 10:50, 11:00 – 11:50

Registrace pouze pro studenty LF:

 • Point-of-Care ultrasonografie pro začátečníky – Roman Škulec, A11/311, 15 účastníků, 9:00 – 11:00
 • Základní ultrazvukem navigované techniky na operačním sále – Jozef Klučka, Ivo Křikava a B. Braun ve spolupráci s Aesculap akademií, A11/327, 24 účastníků, 15:00 - 16:30

 

 • Algoritmy AKUTNĚ.CZ v PBL/TBL lekci – Hana Harazim, Tereza Prokopová A11/311, 12 účastníků, 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00
 • podrobné informace

 • Simulace akutních stavů v pediatrii - Roman Štoudek, A11/333, 5 účastníků, 13:00 – 13:50, 14:00 – 14:50, 15:00 – 15:50, 16:00 – 16:50

 • Využití pokročilého 3D simulátoru ve výuce akutní medicíny - LAP mentor II - Vratislav Beran, A11/211, 4 účastníci, 13:00 – 13:45, 14:00 - 14:45, 15:00 - 15:45, 16:00 - 16:45

Registrace pro studenty 5. a 6. ročníku LF a lékaři v atestační přípravě:

 • Workshop Laerdal/SNT Plus - Patrik Cmorej, A9/324, 10 účastníků, 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30

Registrace pro 6. ročníku LF:

 • Základy umělé plicní ventilace - Milan Kratochvíl, A11/335, 6 účastníků, 10:00 - 11:30, 11:45 - 13:15

Registrace pro lékaře v předatestační přípravě:

 • Základy umělé plicní ventilace - Milan Kratochvíl, A11/335, 6 účastníků, 14:00 - 15:30, 15:45 - 17:15

Registrace bez omezení v rámci lékařské sekce:

 • Nikdy nebuď zaskočen – Michal Otáhal, A11/234, 18 účastníků, 15:30 – 16:00, 16:10 – 16:40, 16:50 – 17:20, 17:30 – 18:00

 

 • Bronchoskopický workshop – Pavel Turčáni, A11/234, 10 účastníků, 11:00 – 12:00, 12:15 – 13:15, 13:30 – 14:30
 • Poruchy koagulace a ROTEM Basic – Kateřina Vaníčková, A11/235, 10 účastníků, 9:00 – 10:30, 11:00 – 12:30, 13:30 – 15:00

Registrace pouze v nelékařské sekci:

 • Náhlá srdeční zástava - Richard Berger, Klára Zaplatilová, A11/211, 12 účastníků, 60 min, 9:15 - 10:15, 10:25 - 11:25, 11:35 - 12:35
 • Bezpečná aplikace léčivých přípravků – teorie a praxe - Monika Metznerová, Lucie Kosková, A11/132, 15 účastníků, 45 min, 9:25 - 10:10, 10:20 - 11:05, 11:15 - 12:00
 • Praktické řešení násilných situací - Jaroslav Pekara, A11/132, 50 účastníků, 90 min, 12:30 - 14:00 
 • Prevence bolestí zad - Vojtěch Šenkýř, A11/132, 10 účastníků, 45 min, 14:15 - 15:00, 15:10 - 15:55, 16:05 - 16:50

Úpravy či zrušení registrace na workshopy budou možné po dobu spuštění registrací po přihlášení do vaší registrace. V případě nutnosti zrušení či změny workhopu po skončení registrací, prosím kontaktujte organizační výbor konference na e-mail: sekretariat@akutne.cz.

"Chodbové workshopy"

Pro ty z vás, kterým se nepodařilo se přihlásit na některý z workshopů, jsme ve spolupráci s našimi partnery připravili interaktivní "chodbové workshopy", které naleznete v chodbách levé části kampusu v druhém a třetím patře.

Všechny "chodbové workshopy" budou volně přístupné během celého dne, a to bez nutnosti registrace.

 • Představení Edukačního portálu Sectra (Helago)
 • Virtuální pacient Body interact (Silvério de Sousa Mendes, Portugalsko)
 • MostCareUp (Petr Dominik) - První představení monitorovacího zařízení s názvem MostCareUp určeného pro intenzivní a perioperační medicínu s možností miniinvazivní monitorace hemodynamiky u dětských i dospělých pacientů v ČR. K získání zvyklých parametrů hemodynamiky využívá patentovaný algoritmus založený na metodě PRAM (Analytical Method Recording Pressure), která spolehlivě  hodnotí srdeční výkon a mnoho dalších proměnných (včetně unikátních pro tento přístroj a metodu) pouze ze zajištěného arteriálního vstupu bez nutnosti předchozí kalibrace.

18. 10. 2018 ...sejdeme se na workshopech...nebo na Společenském večeru...
workshopy
společenský večer
konference AKUTNĚ.CZ 2018
Zpět