Postgraduální kurz simulační medicíny - Krizové situace v anestezii a intenzivní péči

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2015 proběhl v Centru telemedicíny a simulátorů (CENTESIMO) na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dvoudenní postgraduální kurz Krizové situace v anestezii a intenzivní péčipořádaný LF UPOL a portálem AKUTNĚ.CZ a pod záštitou ČLK.

Posluchači byli zprvu seznámeni s historií a možnostmi využití simulací v medicíně. Prvopočátky simulací pocházejí od rytířských soubojů, lovu přes letecké simulátory až po simulátory medicínské, díky kterým se tato disciplína dostává do moderních výukových metod nejen na lékařských fakultách. Umožňuje vyzkoušet si různé situace nanečisto, bez ohrožení života pacienta a se záznamem toho, co se děje v dané situaci, jak funguje celý tým a jednotlivci, zda spolu dostatečně komunikují či vyhodnocují opakovaně situaci.

V teoretické části se účastníci kurzu dozvěděli základy krizového řízení, které se dají aplikovat v nejrůznějších odvětvích - nejen v medicíně.

Mezi základní zásady patří:

 1. Poznej své pracovní prostředí
 2. Předvídej a plánuj dopředu
 3. Vyžádej si pomoc - lépe dříve, nežli později
 4. Převezmi vedoucí roli nebo buď dobrým a vytrvalým členem týmu
 5. Rozděl si pracovní zátěž - 10 for 10
 6. Zmobilizuj všechny dosupné zdroje (personál a techniku)
 7. Komunikuj jistě a efektivně
 8. Ber na vědomí a používej všechny dostupné informace
 9. Rozpoznej chyby v řešení situace a zabraň jim
 10. Měj pochybnosti a přímo je přezkoumej
 11. Používej mnemotechnické pomůcky a vyhledávej podobnost
 12. Vyhodnocuj situaci stále znovu
 13. Dbej na dobrou týmovou práci
 14. Ovládej vědomě svou pozornost
 15. Stanov si dynamicky priority

V sobotu po zhlédnutí ukázky jak by týmová spolupráce rozhodně neměla vypadat, byli všichni rozděleni do tříčlených skupinek a postupně prošli stanoviště simulace s následným debriefingem s instruktory, tedy rozebraním situace s videem, které bylo během simulace pořizované. V mezičase měli všichni možnost navštívit stanoviště obtížného zajištění dýchacích cest a defibrilace s možností si vyzkoušet nejrůznější postupy na modelech. Na jednom ze stanovišť měli lékaři možnost zjistit, jak efektivní je jimi prováděná srdeční masáž.
Nezbývá než poděkovat všem organizátorům - lékařů, sestrám i technikům, bez kterých by tento kurz nebyl takovým, jakým je.

Alena Burgetová, Martina Kosinová


28. 11. 2015 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
simulace
Olomouc
krizové situace
Zpět