ATLS kurz očima účastníka

V krásném prostředi Hradce Králové se letos odehrálo již 6 kurzů ATLS® Provider a 2 se očekávají ještě do konce roku. Toho posledního, který proběhl 5.-7. září, se zúčastnili 3 členové vedení AKUTNĚ.CZ a zde si můžete přečíst jejich osobní zkušenosti. 

ATLS® neboli Advanced Trauma Life Support je licencovaný kurz pro lékaře vytvořený American College of Surgeons pro časnou nemocniční fázi péče o poraněného pacienta. Cílem je praktická výuka koordinované péče o úrazové pacienty, zejména na urgentních příjmových odděleních nemocnic. Tento kurz je celosvětově uznáván jako momentálně nejkvalitnější nástroj k dosažení tohoto cíle. V České republice jej zaštiťuje Česká společnost úrazové chirurgie a její Sekce ATLS®.

Martina Kosinová

Kurz ATLS® byl pro mě jasným přínosem v pohledu na traumatického pacienta. Tím, že kurz není určen pouze lékařům oboru AIM, ale také chirurgům, praktikům i dalším, umožňuje všem těmto lékařům podívat se na pacienta i pohledem ostatních oborů. Proto jsem byla vděčná za možnost vyzkoušení nasazování trakční dlahy či provedení peritoneální laváže, chirurg se potrénoval v zajištění dýchacích cest a lékaři z přednemocniční péče si užívali komfortu dostupných laboratorních a zobrazovacích metod. Hlavní přínos kurzu pro mě však byla systematičnost přístupu v léčbě každého pacienta, která mi zejména v náročných nočních hodinách velmi usnadní práci. A co víc, pokud se kurzu účastní více a více lékařů, bude se stale častěji stávat, že se nad jedním pacientem setká urgentista, chirurg i anesteziolog, kteří budou všichni ATLS provideři a nastane tak v podstatě symfonie v akutní traumatologické péči, kdy všichni budou vědět přesně co mají dělat a nikdo se nebude dohadovat o správnosti postupu...a to je, oč nám běží.

Marek Kovář

Účastník ATLS® kurzu se naučí systematický postup, jak postupovat v terapii polytraumatizovaného pacienta. Kurz ho učí nezapomenout na nic podstatného, co by mohlo pacienta ohrozit na životě. Pod zkratkou ABCDE se schovává několik rozhodnutí a praktických výkonu, jejich souslednost a následné provedení zaručuje nastartování iniciálního managementu při zajištění pacienta s polytraumatem. Osobně jsem díky tomuto kurzu dostal postup, který mi pomáhá vyšetřit pacienta systematicky a odstranit nebo aspoň upozornit na problémy, které je nutné řešit ihned, tak abychom zachránili život zraněného člověka. Pozitivně hodnotím přístup instruktorů, tak i možnost si většinu výkonů zkusit prakticky na modelech. Přihlásil bych se znova na tento kurz? Určitě, organizační tým v Hradci Králové odvedl skvělou práci a jsem rád, že jsem tento kurz mohl absolvovat.

Olga Smékalová

I po získání specializace ve svém oboru se má každý lékař pořád co učit. A když je to “škola hrou”, tedy hands-on simulační kurz, je to zábava. Při práci v traumacentru, ale i v menší nemocnici či v terénu lze jednoduché principy konceptu ATLS® využít, ať už jste anesteziolog, traumatolog, ortoped či lékař jiné specializace pečující o zraněné pacienty. Anesteziology nutí odhlédnout od hlavy, traumatology od zlomené nohy, tedy vykročit ze své komfortní zóny a řešit pacienta komplexně. To vše pomocí jednoduchého algoritmu ABCDE a když nastane změna, začít zase znovu. Všechna čest multioborovému týmu, který nás to dokázal naučit. 


9. 9. 2018 ...sejdeme se na urgentu...
ATLS
trauma
Hradec Králové
Zpět