Anestezie a kritické stavy u dětí

Kurz Anestezie a kritické stavy u dětí 24. 10. 2022 poskytne účastníkům možnost vyzkoušet a nacvičit si, v bezpečných podmínkách Simulačního centra LF MU, management kritických stavů u dětí v prostředí PNP, Urgentního příjmu i operačního sálu v průběhu anestezie.

Registrace

Cílovou skupinou jsou výhradně lékaři z oboru AIM.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.

Pořadatelem akce je Lékařská fakulta Masarykovy univerzity.​

​Cena: 6 000 Kč
Kapacita kurzu: 16 osob
Čas kurzu: 8:00-18:00 (k získání certifikátu o absolvování je nutná účast na celém kurzu)


23. 4. 2022 ...Sejdeme se na SIMU...
děti
simulace
kritické stavy
anestezie
Zpět