Problem based learning s AKUTNĚ.CZ

Z pohledu studentky 6. ročníku LF...

Minulý rok sa nám na výjazdnom zasadaní tvorcov portálu AKUTNĚ.CZ podarilo zoznámiť s lekciou Problem-based learning. Pre pozitívne ohlasy nám tento rok lekciu pripravila dlhodobá spolupracovníčka portálu Elena Krátka. V napätí sme očakávali, akú úlohu budeme musieť vyriešiť teraz. Samozrejme všetci sme sa na to veľmi tešili. Z môjho pohľadu je to niečo ako „škola hrou“.

Dr. Krátka nás ako moderátorka postavila pred prípad inšpirovaný reálnou situáciou. Mali sme relatívne mladého pacienta bez významnej osobnej anamnézy po jednoduchom urologickom zákroku. Nás ako lekárov anesteziologicko-resuscitačného oddelenia privolali na konzultáciu. Pacient sa pri raňajkách náhle skrútil nabok, začal byť dušný, nepokojný, s postupnou alteráciou vedomia. Podľa kliniky, dostupných vyšetrení, nami poväčšinou správne naordinovanými sme sa postupne cez rôzne diferenciálne diagnostické úvahy a s pomocou moderátorky dopracovali až k diagnóze bakteriálnej endokarditídy s akútne vzniknutou aortálnou insuficienciou. Pacient bol urgentne prevezený na kardiochirurgiu, kde bol úspešne zaliečený.

Na záver lekcie sme si ešte zopakovali, nad akými možnými diagnózami sme uvažovali, aké vyšetrenia by sme naordinovali a aké výsledky by sme očakávali.
Lekcie sa zúčastnilo 7 pre- či postgraduálnych študentov a mladých lekárov, dozor nad zdarným priebehom lekcie mali dvaja atestovaní lekári. Pevne verím, že aj budúci rok si túto lekciu zopakujeme a už teraz som nesmierne zvedavá, akému problému budeme čeliť.


22. 12. 2012 Ľubomíra Longauerová
Zpět