XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Dovolujeme si vás pozvat na již XXIV. kongres ČSARIM, který se bude letos konat v prostorách brněnského výstaviště ve dnech 7. až 9. září 2017.

Program kongresu


15. 8. 2017
Zpět