Kritické stavy v intenzivní péči

Kurz Kritické stavy v intenzivní péči pořádaný v prostorách Simulačního centra LF MU 7. 10. 2022, nabízí ideální možnost nacvičit si a zdokonalit se v řešení kritických stavů, jež se mohou kdykoliv vyskytnout v rámci intenzivní péče. 

Registrace

Mimořádné, a ze své podstaty adrenalinové situace, si mohou účastníci vyzkoušet v bezpečných podmínkách unikátního Simulačního centra LF MU. Součástí kurzu je nácvik praktického managementu kritických stavů dle nejnovějších doporučení. Během kurzu jsou i krátké fokusované hand-on workshopy na dovednosti, které jsou užitečné pro vyřešení kritických situací. Speciální pozornost je věnována tzv. netechnickým dovednostem v rámci krizového řízení lidských zdrojů (CRM). 

Cílovou skupinou jsou lékaři v oboru AIM nebo Intenzivní medicína.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.

​Cena: 6 000 Kč
Kapacita kurzu: 16 osob
Čas kurzu: 8:00-18:00 (K získání certifikátu o účasti je nutná účast na celém kurzu)


23. 4. 2022 ...Sejdeme se na SIMU...
IM
kritické stavy
SIMU
Zpět