V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Přinášíme Vám sborník přednášek ve formě PDF a videozáznamů prezentací z V. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově, který se odehrál 12. - 13. 9. 2013.

V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Zahájení kongresu

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Loyka Svatopluk Olomouc

Komplikácie v liečbe pomocou katétrov a drénov

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Galbavý Štefan Bratislava

Posmrtná ztuhlost

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Krajsa Jan Brno

Smrteľné následky peroperačného poškodenia ciev krku

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Šidlo Jozef Bratislava

Otrava benzínem

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Daňková Eva Brno

Otrava benzínem - kazuistika

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Daňková Eva Brno

Rozšíření možností genetické analýzy NSS

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Zeman Martin Brno

Rozšíření možností genetické analýzy náhlé srdeční smrti

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Zeman Martin Brno

Zkušenosti s novým Listem o prohlídce zemřelého

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Vojtíšek Tomáš Brno

Diskuse k přednáškovému bloku Soudní lékařství

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)

Analýza úrazů v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Mičudová Erna Brno

Torakoabdominálne poranenie

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Kitka Miroslav Košice

Thorakoabdominálne poranenia

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Kitka Miroslav Košice

Recidivující polytrauma

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Mašek Michal Brno

Komplikované osteosyntézy acetabula

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Ruber Vítězslav Brno

Osteosyntéza pánve miniinvazivním přístupem

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Ječmínek Vladimír Ostrava

Osteosynthesa pánve miniinvazivním přístupem

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Ječmínek Vladimír Ostrava

Kónická nestabilita pánevního kruhu a komplikace osteosyntézy

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Šrám Jaroslav Liberec

Konická instabilita pánevního kruhu a komplikace osteosyntézy

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Šrám Jaroslav Liberec

Diskuse k přednáškovému bloku Traumatologie I.

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Novák Zdeněk Brno

Frontobazální poranění a zlomeniny baze lební, jejich komplikace a léčba

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Hanoun George Brno
Hanoun George Brno

Poranění bránice u polytraumatu

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Otáhal Mirko Brno

Veľké poúrazové bráničné hernie

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Rindoš Rudolf Rožumberok

Tracheobronchiální poranění

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Voldřich Martin Praha

Závažné potracheostomické tracheálne lézie

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Rindoš Ruldof Rožumberok

Závažné potracheostomické lézie trachey

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Rindoš Rudolf Rožumberok

Clostridiové infekce v traumatologii

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Kudrna Karel Praha

Diskuse k přednáškovému bloku Chirurgie

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)

Datová věta

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Doleček Martin Brno

Polytrauma v přednemocniční neodkladné péči

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Mezulianík René Brno

Koncept urgentního příjmu v krajském zařízení

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Märzová Dagmar Karlovy Vary
Štourač Petr Brno
Štourač Petr Brno

Život ohrožující poranění ledvin

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Ječmínek Vladimír, Jelen Stanislav Ostrava
Bútora Stanislav Hradec Králové

Ošetření krvácení u traumat z pohledu anesteziologa

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Ondrášková Helena Brno

Ošetření krvácení u traumat z pohledu anesteziologa, up to date 2013

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Ondrášková Helena Brno

Bezpečnost na urgentním příjmu

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Hodanová Yvona

Diskuse k přednáškovému bloku Urgentní medicína

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)

Kdo si hraje nezlobí ...

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Ilková Hana, Slavíková Lenka Brno

Kdo si hraje, nezlobí...

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Ilková Hana, Slavíková Lenka Brno

Kazuistika – pacient po poranění dutiny břišní a hrudní

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Olšarová Dokoupilová Hana Brno

Kazuistika - pacient po poranění dutiny břišní a hrudní

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Olšarová Dokoupilová Hana Brno
Petráš Martin Brno
Petráš Martin Brno
Ira Daniel Brno
Ira Daniel Brno

Řešení defektů měkkých tkání po operacích hlezna a nohy

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Veselý Radek Brno

Řešení defektů měkkých tkání po operacích hlezna a patní kosti

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Veselý Radek Brno

Diskuse k přednáškovému bloku Traumatologie II.

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)

Krvácivé komplikace po resekcích slinivky břišní a jejich řešení

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Kala Zdeněk Brno

Krvácivé komplikace po resekčních výkonech na pankreatu

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Kala Zdeněk Brno

Osteosyntéza fibuly u zlomenin distálního bérce

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Kvasnička Pavel Brno

Naše skúsenosti a výsledky operačnej liečby fraktúry pilónu tíbie

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Réves Michal Trenčín

Drtivé poranění předloktí s lézí magistrálních cév

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Reška Michal Brno

Komplikace poranění končetin - kompartment syndrom předloktí a ruky

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Konečný Jan Brno

Etážová zlomenina femuru - jak ji řešit

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Nestrojil Petr Brno

Operačné riešenie zlomenín pätovej kosti

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Krempaský Matúš Trenčín

Komplexní poranění nohy jako součást polytraumatu

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Rak Václav Brno

Aloplastika kolenního kloubu u poúrazové gonartrózy

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Koudela Karel Plzeň

TEP na okresním pracovišti

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Janata Petr Jičín

Diskuse k přednáškovému bloku Traumatologie III.

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Šrámková Taťána Brno

Výskyt MRSA a ESBL bakterií na spinální jednotce FN Brno

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Vašíčková Lia Brno

Využití neurorehabilitačních přístupů při terapii spinálních traumat

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Slámová Lucie Brno

Využití neurorehebilitačních přístupů při terapii spinálních traumat

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Slámová Lucie Brno
Neudertová Hana Brno

Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Karkoška Jan Brno

Role KS MEKA a SPIS při mimořádných událostech

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Valentová Renata Brno

Traumateam ČR a Civilní ochrana EU

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Nestrojil Petr Brno

Traumateam ČR a Civil Protection EU

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Nestrojil Petr Brno

Cvičení MODEX - Falck Dánsko

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 29.9.2017)
Slavíková Lenka Brno

Činnost USAR při mimořádných událostech a spolupráce s Traumacentrem ČR

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)
Vodička Petr Praha

CZERT

(vytvořeno: 23.9.2013, poslední úpravy: 24.9.2013)

Diskuse k přednáškovému bloku Traumatologie IV. a zakončení kongresu

(vytvořeno: 16.9.2013, poslední úpravy: 22.4.2021)

17. 9. 2013
urgentní medicína
soudní lékařství
Mikulov
Zpět