Basic Life Support u dítěte – 2021


Akutní stavy u dětí přinášejí k již přítomnému stresu z akutní situace navíc emocionální složku pomoci dítěti. Pojďte si v klidu domova vyzkoušet možný reálný scénář pomoci dítěti, který je popsán v aktuálních doporučeních Evropské rady pro resuscitaci z roku 2021.

2023
BLS u dítěte
gasping
KPR u dítěte
Zveřejněno: 18.9.2023

Recenze

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Předložený algoritmus BLS zachycuje algoritmus rozpoznání zástavy oběhu a iniciaci kardiopulmonální resuscitace u dítěte z neznámé příčiny. Prezentovaný algoritmus vychází z doporučení ERC z roku 2021 pro KPR u dětí. To, co považuji na tomto algoritmu za velmi přínosné je, že kromě samotného postupu se zaměřuje na klíčové rozhodovací okamžiky. Spoustu užitečných informací je obsaženo i ve zdůvodněních jednotlivých odpovědí.

Zdroje

VAN DEN VOORDE, Patrik, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. Resuscitation, 2021, 161: 327-387.

LIŠKA, Karel. Resuscitace novorozence. Neonatologické listy. 2013, 19(1), 3-8. ISSN 1211-1600.

MIXA, Vladimír. Urgentní dovednosti v dětském lékařství. Pediatrie pro praxi. 2007, 8(5), 307-310. ISSN 1213-0494.

MIXA, Vladimír, Pavel HEINIGE a Václav VOBRUBA, ed. Dětská přednemocniční a urgentní péče. Praha: Mladá fronta, 2017. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4643-5.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy